Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Pravo na pristup informacijama
Sudske pristojbe
Unutarnje ustrojstvo suda
Parnični odjel
Kazneni odjel
Izvanparnični odjel (Izvanparnični i Ovršni)
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje upisa
Kontakt
Uvjerenje o nekažnjavanju
Obavijest od dana 21.svibnja 2015.god. KO Kornati
Natječaji i oglasi
Oglas - namještenik
Obavijest o izboru kandidata
Obavijest kandidatima o testiranju - vozač dostavljač - spremačica
Javni natječaj (do 4.rujna)
Odluka o obustavi Javnog poziva
Obavijest kandidatima o testiranju
Javni natječaj
Obavijest kandidatima o testiranju - viši zemljišnoknjižni referent
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas - zemljišnoknjižni referent
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest o izboru kandidata
Obavijest
Obavijest kandidatima o testiranju - namještenik
Obavijest kandidatima - viši zemljišnoknjižni referent u Kninu
Javni poziv - stručno osposobljavanje
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Oglas - viši zemljišnoknjižni referent
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - namještenik
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas za namještenika
Obavijest kandidatim o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Javna nabava
Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Izjava
Plan nabave za 2017.g.
Plan nabave za 2016.g.
Plan nabave za 2015.g
Plan nabave za 2014.g.
Plan nabave za 2013.g.
Plan nabave za 2012.g.
Javna nabava - procedure
Javna nabava - računi
Troškovnik
Pravilnik - bagatelna nabava
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Etički kodeks
Odluka o objavi odluka i pismena na e-Oglasnoj ploči
Financijski izvještaji za 2014. godinu
Financijski izvještaji za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016.god
Obavijest - javna nabava
Temeljem članka 5 c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da predsjednik suda ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Šibeniku kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. C Zakona.
Kontakt

Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
22000 Šibenik

URED PREDSJEDNIKA
tel: +385 (0)22 209 102, 209 100
fax: +385 (0)22 212 894
broj na koji možete provjeriti da li fax zaprimljen:
+385 (0)22 209 127

PRIJAMNA PISARNICA ZA SVE PODNESKE

(osim zemljišnoknjižnih podnesaka)

tel: +385 (0)22 209 192

PARNIČNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 124
KAZNENA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 103
OVRŠNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 132
IZVANPARNIČNA I OSTAVINSKA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 138

OTPREMNA PISARNICA

tel:  +385 (0)22 209 127

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL OPĆINSKOG SUDA U ŠIBENIKU
tel: +385 (0)22 209 170
PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 133Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Drnišu

Adresa:Trg kralja Tomislava 2

22320 Drniš

 

tel: +385 (0)22 888 402


PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 888 402 Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Tisnom
Uska ulica 1
22240 Tisno

tel: +385 (0)22 439 783


PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 439 782Stalna služba u Kninu

Posebna sudska pisarnica u Kninu

tel: +385 (0)22 431 332

fax: +385 (0)22 431 333


PRIJAMNE PISARNICA
tel: +385 (0)22 431 307 (parnični predmeti)
 tel: +385 (0)22 431 312 (izvanparnični predmeti)
tel: +385 (0)22 431 310 (ovršni predmeti) 

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL U KNINU

tel: +385 (0)22 431 345

PRIJAMNA PISARNICA

tel: +385 (0)22 431 345