Kontakt

Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
22000 Šibenik

URED PREDSJEDNIKA
tel: +385 (0)22 209 102, 209 100
fax: +385 (0)22 212 894
broj na koji možete provjeriti da li fax zaprimljen:
+385 (0)22 209 127

PRIJAMNA PISARNICA ZA SVE PODNESKE

(osim zemljišnoknjižnih podnesaka)

tel: +385 (0)22 209 192

PARNIČNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 124
KAZNENA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 103
OVRŠNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 132
IZVANPARNIČNA I OSTAVINSKA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 138

OTPREMNA PISARNICA

tel:  +385 (0)22 209 127

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL OPĆINSKOG SUDA U ŠIBENIKU
tel: +385 (0)22 209 170
PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 133Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Drnišu

Adresa:Trg kralja Tomislava 2

22320 Drniš

 

tel: +385 (0)22 888 402


PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 888 402 Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Tisnom
Uska ulica 1
22240 Tisno

tel: +385 (0)22 439 783


PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 439 782Stalna služba u Kninu

Posebna sudska pisarnica u Kninu

tel: +385 (0)22 431 332

fax: +385 (0)22 431 333


PRIJAMNE PISARNICA
tel: +385 (0)22 431 307 (parnični predmeti)
 tel: +385 (0)22 431 312 (izvanparnični predmeti)
tel: +385 (0)22 431 310 (ovršni predmeti) 

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL U KNINU

tel: +385 (0)22 431 345

PRIJAMNA PISARNICA

tel: +385 (0)22 431 345