Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Pravo na pristup informacijama
Sudske pristojbe
Unutarnje ustrojstvo suda
Parnični odjel
Kazneni odjel
Izvanparnični odjel (Izvanparnični i Ovršni)
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje upisa
Kontakt
Uvjerenje o nekažnjavanju
Obavijest od dana 21.svibnja 2015.god. KO Kornati
Natječaji i oglasi
Oglas - namještenik
Obavijest o izboru kandidata
Obavijest kandidatima o testiranju - vozač dostavljač - spremačica
Javni natječaj (do 4.rujna)
Odluka o obustavi Javnog poziva
Obavijest kandidatima o testiranju
Javni natječaj
Obavijest kandidatima o testiranju - viši zemljišnoknjižni referent
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas - zemljišnoknjižni referent
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest o izboru kandidata
Obavijest
Obavijest kandidatima o testiranju - namještenik
Obavijest kandidatima - viši zemljišnoknjižni referent u Kninu
Javni poziv - stručno osposobljavanje
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Oglas - viši zemljišnoknjižni referent
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - namještenik
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas za namještenika
Obavijest kandidatim o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Javna nabava
Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Izjava
Plan nabave za 2017.g.
Plan nabave za 2016.g.
Plan nabave za 2015.g
Plan nabave za 2014.g.
Plan nabave za 2013.g.
Plan nabave za 2012.g.
Javna nabava - procedure
Javna nabava - računi
Troškovnik
Pravilnik - bagatelna nabava
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Etički kodeks
Odluka o objavi odluka i pismena na e-Oglasnoj ploči
Financijski izvještaji za 2014. godinu
Financijski izvještaji za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016.god
Obavijest - javna nabava
Temeljem članka 5 c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da predsjednik suda ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Šibeniku kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. C Zakona.
Dan otvorenih vrata
POZIV-Europski dan pravosuđa
(25. listopada 2017.)
"Dani otvorenih vrata"

U srijedu dana 25. listopada 2017. godine, Županijski sud u Šibeniku zajedno sa Općinskim sudom u Šibeniku, u povodu obilježavanja Europskog dana pravosuđa, organiziraju manifestaciju " Dani otvorenih vrata".

Tom prigodom Županijski sud u Šibeniku i Općinski sud u Šibeniku pozivaju sve zainteresirane osobe (građane, udruge, obrazovne ustanove, medije…) da u vremenu od 9,00 – 14,00 sati pristupe u prostorije navedenih tijela kako bi se istima uz stručnu pratnju približio rad sudova u Republici Hrvatskoj, osobito organizacija i procesi rada, pri čemu će svi raspoloživi djelatnici sudova biti na raspolaganju zainteresiranima u pružanju svih informacija u svezi njihova rada, izuzev rada koji se odnosi na konkretne predmete.

U cilju što lakše organizacije navedene manifestacije molimo da se svi skupni dolasci prethodno najave na brojeve telefona, odnosno e-mail:

Županijski sud u Šibeniku, tel. 209-140, mail: ured.predsjednika@zssi.pravosudje.hr
Općinski sud u Šibeniku, tel. 209-102, mail: tajnik.suda@ossi.pravosudje.hr
Općinski sud u ŠibenikuOpćinski sud u Šibeniku


Stjepana Radića 81
22000 Šibenik
tajnik.suda@ossi.pravosudje.hr
Matični broj: 03019772
OIB: 29399232217


URED PREDSJEDNIKA
tel: +385 (0)22 209 102, 209 100
fax: +385 (0)22 212 894
broj na koji možete provjeriti da li fax zaprimljen:
+385 (0)22 209 127

PRIJAMNA PISARNICA ZA SVE INICIJALNE PODNESKE

(osim zemljišnoknjižnih podnesaka)
tel: +385 (0)22 209 192

PARNIČNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 124
OVRŠNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 132
KAZNENA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 103
IZVANPARNIČNA I OSTAVINSKA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 138
OTPREMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 127
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
+385 (0)22 209 170
PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 133
   

Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Drnišu

 

 22320 Drniš
tel: +385 (0)22 888 402

PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 888 402 

 

Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Tisnom

 

 Uska ulica 1
22240 Tisno

 tel: +385 (0)22 439 783


PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 439 782

 

Stalna služba u Kninu

 

  Dr. Franje Tuđmana 6

22300 Knin


Posebna sudska pisarnica u Kninu
tel: +385 (0)22 431 332

fax: +385 (0)22 431 333

PRIJAMNE PISARNICA
tel: +385 (0)22 431 307 (parnični predmeti)

tel: +385 (0)22 431 312 (izvanparnični predmeti)
tel: +385 (0)22 431 310 (ovršni predmeti)

tel: +385 (0)22 431 332 (ostali predmeti)

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL STALNE SLUŽBE U KNINU

tel: +385 (0)22 431 345

PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 431 345