Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Pravo na pristup informacijama
Sudske pristojbe
Unutarnje ustrojstvo suda
Parnični odjel
Kazneni odjel
Izvanparnični odjel (Izvanparnični i Ovršni)
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje upisa
Kontakt
Uvjerenje o nekažnjavanju
Obavijest od dana 21.svibnja 2015.god. KO Kornati
Natječaji i oglasi
Javni natječaj
Obavijest kandidatima o testiranju - viši zemljišnoknjižni referent
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas - zemljišnoknjižni referent
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest o izboru kandidata
Obavijest
Obavijest kandidatima o testiranju - namještenik
Obavijest kandidatima - viši zemljišnoknjižni referent u Kninu
Javni poziv - stručno osposobljavanje
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Oglas - viši zemljišnoknjižni referent
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - namještenik
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas za namještenika
Obavijest kandidatim o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Javna nabava
Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Izjava
Plan nabave za 2017.g.
Plan nabave za 2016.g.
Plan nabave za 2015.g
Plan nabave za 2014.g.
Plan nabave za 2013.g.
Plan nabave za 2012.g.
Javna nabava - procedura
Javna nabava - računi
Troškovnik
Pravilnik - bagatelna nabava
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Etički kodeks
Odluka o objavi odluka i pismena na e-Oglasnoj ploči
Financijski izvještaji za 2014. godinu
Financijski izvještaji za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016.god
Obavijest
Dana 01. kolovoza 2013.god. prestala je s radom Stalna služba u Tisnom. Od navedenog datuma svi sudski postupci, osim zemljišnoknjižnih postupaka, vode se u Općinskom sudu u Šibeniku.
U Tisnom nastavlja s radom Poseban zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Šibeniku.
Svi podnesci za katastarske općine: Jezera, Murter-Betina, Pirovac i Tisno i dalje se predaju u navedenom zemljišnoknjižnom odjelu u Tisnom. Za navedene katastarske općine vlasnički listovi izdaju se u Tisnom kao i do sada.
Informacije o predmetima možete dobiti u pisarnicama Općinskog suda u Šibeniku kako je navedeno na našoj web stranici.

Obavijest - javna nabava
Temeljem članka 5 c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da predsjednik suda ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Šibeniku kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. C Zakona.
LOKALNI UZBORI

 


Obrazac VII a

Punomoć

Detaljne upute za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije za kandidate na lokalnim izborima

Korisničke upute e-Građani za elektronsko izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije.pdfObavijest

Izdavanje potvrda odnosno uvjerenja iz kaznene evidencije ministarstva pravosuđa u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima izdavati će se u sjedištu Općinskog suda u Šibeniku, Stjepana Radića 81, soba br.6, I kat i u Stalnoj službi u Kninu u posebnoj pisarnici, kako slijedi.

Navedena Uvjerenja izdavati će se od 20.travnja 2017. do 04. svibnja 2017.


Potvrde se mogu podići svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 sati u Općinskom sudu u Šibeniku, a u Stalnoj službi u Kninu u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

U neradne dane Uvjerenja se mogu podići isključivo samo u sjedištu Općinskog suda u Šibeniku, Stjepana Radića 81 i to:

- subota 22. travnja i nedjelja 23. travnja 2017. godine – od 09,00 do 13,00 sati
- subota 29. travnja i nedjelja 30. travnja 2017. godine – od 09,00 do 13,00 sati
- ponedjeljak 01. svibnja 2017. godine – od 09,00 do 13,00 sati.


Izvan redovnog radnog vremena u radne dane:
- dana 03. svibnja 2017. godine od 16,00 do 20,00 sata u sjedištu Općinskog suda u Šibeniku
- dana 04. svibnja 2017. godine od 16,00 do 24,00 sata u sjedištu Općinskog suda u Šibeniku

U vremenu zaprimanja kandidacijskih lista / kandidatura Gradsko izborno povjerenstvo Grada Šibenika radi kako slijedi:

- 21., 24., 25., 26., 27., i 28.travnja i 02. svibnja 2017. - od 08,00 do 16,00 sati
- 22., 23., 29., i 30. travnja i 01. svibnja 2017.                - od 10,00 do 14,00 sati
- 03. svibnja 2017.                                                                - od 08.00 do 20.00 sati
- 04. svibnja 2017.                                                                - od 08.00 do 24,00 sati


Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o tome nalazi li se kandidat u kaznenoj evidenciji odnosno posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa u svrhu sudjelovanja u postupku kandidiranja, podnositelj podiže osobno uz osobnu iskaznicu ili putovnicu, a moguće je i uz ovjerenu punomoć ovjerenu po javnom bilježniku ili odvjetničku punomoć, a koje punomoći su dane upravo u svrhu pribavljanja potvrde suda odnosno posebnog uvjerenja, za potrebe kandidiranja na lokalnim izborima. Uz punomoć potrebno je dostaviti i presliku osobne iskaznice.

Zahtjev se može podnijeti i putem sustava e-Građani, čijim korisnikom osoba postaje odlaskom u najbližu poslovnicu Financijske agencije (FINA) gdje na označenim šalterima treba zatražiti Pristupnicu za ePass i mToken vjerodajnice za e-Građane. Ispunjena pristupnica predaje se uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, s time da je za postupak registracije potreban OIB korisnika i aktivna adresa e-pošte. Korisnik potom dobiva aktivacijski kod (za ePass) odnosno inicijalnu lozinku (za mToken) te je dužan u roku 14 dana aktivirati korisnički račun.

Općinski sud u ŠibenikuOpćinski sud u Šibeniku


Stjepana Radića 81
22000 Šibenik
tajnik.suda@ossi.pravosudje.hr
Matični broj: 03019772
OIB: 29399232217


URED PREDSJEDNIKA
tel: +385 (0)22 209 102, 209 100
fax: +385 (0)22 212 894
broj na koji možete provjeriti da li fax zaprimljen:
+385 (0)22 209 127

PRIJAMNA PISARNICA ZA SVE INICIJALNE PODNESKE

(osim zemljišnoknjižnih podnesaka)
tel: +385 (0)22 209 192

PARNIČNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 124
OVRŠNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 132
KAZNENA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 103
IZVANPARNIČNA I OSTAVINSKA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 138
OTPREMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 127
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
+385 (0)22 209 170
PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 133
   

Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Drnišu

 

 22320 Drniš
tel: +385 (0)22 888 402

PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 888 402 

 

Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Tisnom

 

 Uska ulica 1
22240 Tisno

 tel: +385 (0)22 439 783


PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 439 782

 

Stalna služba u Kninu

 

  Dr. Franje Tuđmana 6

22300 Knin


Posebna sudska pisarnica u Kninu
tel: +385 (0)22 431 332

fax: +385 (0)22 431 333

PRIJAMNE PISARNICA
tel: +385 (0)22 431 307 (parnični predmeti)

tel: +385 (0)22 431 312 (izvanparnični predmeti)
tel: +385 (0)22 431 310 (ovršni predmeti)

tel: +385 (0)22 431 332 (ostali predmeti)

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL STALNE SLUŽBE U KNINU

tel: +385 (0)22 431 345

PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 431 345