Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Pravo na pristup informacijama
Sudske pristojbe
Unutarnje ustrojstvo suda
Parnični odjel
Kazneni odjel
Izvanparnični odjel (Izvanparnični i Ovršni)
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Kontakt
Natječaji i oglasi
Obavijet kandidatima o testiranju
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski savjetnik
Oglas za sudskog savjetnika
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
JAVNI POZIV - stručno osposobljavanje
POZIV - za testiranje kandidata za stručno osposobljavanje
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI POZIV - stručno osposobljavanje
Obavijest kandidatima o testiranju - vozač - dostavljač
Oglas, vozač-dostavljač
Obavijest kandidatima o testiranju-sudski zapisničar
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Javni natječaj - administrativni referent, sudski zapisničar
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Odluka o obustavi postupka oglasa - administrativni referent - upisničar
Oglas za administrativnog referenta - upisničara
Obavijest kandidatima o testiranju - sudski zapisničar
Obavijest kandidatima o testiranju - viši sudski referent
Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Oglas za višeg sudskog referenta - zemljišnoknjižnog izvršitelja
Obavijest kandidatima o testiranju - javni natječaj
Javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar
Javna nabava
Izjava
Plan nabave za 2015.g
Plan nabave za 2014.g.
Plan nabave za 2013.g.
Plan nabave za 2012.g.
Javna nabava - procedura
Javna nabava - računi
Troškovnik
Pregled sklopljenih ugovora
Pravilnik - bagatelna nabava
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Etički kodeks
Odluka o objavi odluka i pismena na e-Oglasnoj ploči
Financijski izvještaji za 2014. godinu
Obavijest
Dana 01. kolovoza 2013.god. prestala je s radom Stalna služba u Tisnom. Od navedenog datuma svi sudski postupci, osim zemljišnoknjižnih postupaka, vode se u Općinskom sudu u Šibeniku.
U Tisnom nastavlja s radom Poseban zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Šibeniku.
Svi podnesci za katastarske općine: Jezera, Murter-Betina, Pirovac i Tisno i dalje se predaju u navedenom zemljišnoknjižnom odjelu u Tisnom. Za navedene katastarske općine vlasnički listovi izdaju se u Tisnom kao i do sada.
Informacije o predmetima možete dobiti u pisarnicama Općinskog suda u Šibeniku kako je navedeno na našoj web stranici.

Obavijest - javna nabava
Temeljem članka 5 c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da predsjednik suda ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Šibeniku kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. C Zakona.
Općinski sud u ŠibenikuOpćinski sud u Šibeniku


Stjepana Radića 81
22000 Šibenik
tajnik.suda@ossi.pravosudje.hr
Matični broj: 03019772
OIB: 29399232217


URED PREDSJEDNIKA
tel: +385 (0)22 209 102, 209 100
fax: +385 (0)22 212 894

PRIJAMNA PISARNICA ZA SVE PODNESKE

(osim zemljišnoknjižnih podnesaka)
tel: +385 (0)22 209 192

PARNIČNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 124
OVRŠNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 132
KAZNENA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 103
IZVANPARNIČNA I OSTAVINSKA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 138
OTPREMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 127
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
tel: +385 (0)22 209 120
+385 (0)22 209 121
+385 (0)22 209 170
PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 209 133
   

Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Drnišu

 

 22320 Drniš
tel: +385 (0)22 888 402

PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 888 402 

 

Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Tisnom

 

 Uska ulica 1
22240 Tisno

 tel: +385 (0)22 439 783


PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 439 782

 

Stalna služba u Kninu

  

Posebna sudska pisarnica u Kninu
tel: +385 (0)22 431 332

fax: +385 (0)22 431 333

PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL OPĆINSKOG SUDA U KNINU

tel: +385 (0)22 431 347

PRIJAMNA PISARNICA
tel: +385 (0)22 431 347