Unutarnje ustrojstvo suda
Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave:

Sanja Zec


Suci:

Stjepan Đurinec, referada 1, telefon: 2040-771
Željka Bajzek, referada 2, telefon: 2040-231
Sanja Zec, referada 3, telefon: 2040-233
Ivana Crnković, referada 4, telefon: 2040-230
Zvjezdana Murat Milas, referada 5, telefon: 2040-772
Irena Čabrijan, referada 6, telefon: 2040-239
Dubravka Filipović, referada 7, telefon: 2040-236
Tomislav Aralica, referada 8, telefon: 2040-235
Andrea Herendić, referada 9, telefon: 2040-240
Martina Ivanković, referada 11, telefon: 2040-237
Buga Mrzljak Stenzel, referada 17, telefon: 2040-837
Rosanda Topalušić, referada 18, telefon: 2781-239
Vesna Valetić, referada 24, telefon: 2040-776
Sanda Hrsto, privremeno raspoređena na rad u Pravosudnu akademiju

Sudski savjetnici:

Tomislav Šiško, referada 10, telefon: 2040-241
Nataša Marahovec, referada 14, telefon: 2781-247
Ema Hrubi, referada 16, telefon: 2781-234
Kristina Pavlović, referada 25, telefon: 2040-836
Antonija Križanac, privremeno raspoređena na rad u Županijski sud u Zagrebu

Odjeli:

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Sesvetama; centrala: 2022-690, šalter za stranke: 2022-695, fax.: 2022-698
voditelj Ana Marija Končić, telefon: 2022-696
zemljišnoknjižni referenti: Damir Salopek, telefon: 2022-690
Maria Anna Licitar, telefon: 2022-690
Karmen Hađina, telefon: 2022-691
Ivana Krznarić, telefon: 2022-693
Kata Ostojić, telefon: 2022-693
Suzana Plivelić, telefon: 2022-694
Krešimir Šantić, telefon: 2022-694

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu,
voditelj Albert Harcet, telefon, 2781-238
zemljišnoknjižni referenti: Oskar Haltrich, telefon: 2781-237
Franjo Končić, telefon: 2781-237
Sandra Budim, telefon: 2781-237
Željko Papeš, telefon: 2781-237

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Sesvetama, Stalna služba u
Sv. Ivanu Zelini; šalter za stranke: 2040-770
voditelj Đurđica Šestak, telefon 2040-838
zemljišnoknjižni referenti: Ivančica Antolković, Ružica Houška i Maja Pustak

Odjel materijalno-financijskih poslova; voditelj Jadranka Saćer,
telefon: 2040-245,
fax.: 2027-964
računovodstveni referenti: Marijana Forgač, telefon 2040-243
                                                Nevenka Đurek, telefon 2040-243