Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje i proučavanje sudske prakse
Lista izmiritelja
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno - izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 62 - sud. savjetnik - sud. referent - neodređeno
Oglas 63 - adm.ref.-upisničar - adm.ref.-zapisničar - neodređeno
Oglas 64 - sud.savjetnik- određeno
Oglas 65 - admin.referent - upisničar - neodređeno
Oglas 66 - admin.referent - zapisničar- određeno
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Plan Nabave 2018
Plan nabave 2019
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu - Prekršajni sud u Rijeci
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje otpadom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sus.gosp.energijom
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Izjava u smislu čl. 13 ZJN

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br. 17 Su-320/2016
U Rijeci, 25.veljače 2016.godine
Temeljem članka 13. st. 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), ja, predsjednik Općinskog suda u Rijeci, mr.sc. Domagoj Vučkov, kao čelnik tijela naručitelja iz članka 13. st. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, za sve postupke javne nabave koji će se provoditi u 2016.godni, dajem:

IZJAVU
- da istovremeno ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja

- da nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu s više od 0,5% u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja

- da osoba povezana sa mnom u smislu članka 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj odnosno posvojenik) istovremeno ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja te da nije vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu s više od 0,5% u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja.

Predsjednik suda:
mr. sc. Domagoj Vučkov