Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje i proučavanje sudske prakse
Lista izmiritelja
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno - izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 62 - sud. savjetnik - sud. referent - neodređeno
Oglas 63 - adm.ref.-upisničar - adm.ref.-zapisničar - neodređeno
Oglas 64 - sud.savjetnik- određeno
Oglas 65 - admin.referent - upisničar - neodređeno
Oglas 66 - admin.referent - zapisničar- određeno
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Plan Nabave 2018
Plan nabave 2019
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu - Prekršajni sud u Rijeci
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje otpadom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sus.gosp.energijom
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Odluku o imenovanju povjerenika za otpad

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br. 10 Su-1455/15
U Rijeci, 30. studeni 2015.godine


Općinski sud u Rijeci, po predsjedniku suda mr.sc. Domagoju Vučkovu, na temelju članka 31. st. 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, i 82/15) a u svezi sa čl. 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) donosi


ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA OTPAD

Članak 1.
Ovom odlukom imenuju se povjerenik i zamjenik povjerenika za otpad u Općinskom sudu u Rijeci, i to:
1. ŽELJKO ZOLDOŠ, voditelj odsjeka pomoćno-tehničkih poslova, kao povjerenik za otpad
2. MARKO VEŠOVIĆ, dostavljač, kao zamjenik povjerenika za otpad, koji izvršava obveze u slučaju spriječenosti povjerenika za otpad
Članak 2.
Povjerenik za otpad je dužan:
- Nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba (dalje u tekstu: pravna osoba) o utvrđenim nedostacima,
- Organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način
- Savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču pravne osobe.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja o objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci.

Predsjednik suda:
mr.sc. Domagoj Vučkov