Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični i izvanparnični odjel
Obiteljski odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti suda
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 95- namještenik- dostavljač - određeno
Oglas 96 - adm.referent - zapisničar - neodređeno
Oglas 97 - namještenik - čistačica - određeno
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-2
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Dokumenti
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Povjerenik za otpad

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br. 10 Su-1455/15
U Rijeci, 30. studeni 2015.godine


Općinski sud u Rijeci, po predsjedniku suda mr.sc. Domagoju Vučkovu, na temelju članka 31. st. 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, i 82/15) a u svezi sa čl. 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) donosi


ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA OTPAD

Članak 1.
Ovom odlukom imenuju se povjerenik i zamjenik povjerenika za otpad u Općinskom sudu u Rijeci, i to:
1. ŽELJKO ZOLDOŠ, voditelj odsjeka pomoćno-tehničkih poslova, kao povjerenik za otpad
2. MARKO VEŠOVIĆ, dostavljač, kao zamjenik povjerenika za otpad, koji izvršava obveze u slučaju spriječenosti povjerenika za otpad
Članak 2.
Povjerenik za otpad je dužan:
- Nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba (dalje u tekstu: pravna osoba) o utvrđenim nedostacima,
- Organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način
- Savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču pravne osobe.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja o objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci.

Predsjednik suda:
mr.sc. Domagoj Vučkov