Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Povjerenik za otpad

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br. 10 Su-1455/15
U Rijeci, 30. studeni 2015.godine


Općinski sud u Rijeci, po predsjedniku suda mr.sc. Domagoju Vučkovu, na temelju članka 31. st. 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, i 82/15) a u svezi sa čl. 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) donosi


ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA OTPAD

Članak 1.
Ovom odlukom imenuju se povjerenik i zamjenik povjerenika za otpad u Općinskom sudu u Rijeci, i to:
1. ŽELJKO ZOLDOŠ, voditelj odsjeka pomoćno-tehničkih poslova, kao povjerenik za otpad
2. MARKO VEŠOVIĆ, dostavljač, kao zamjenik povjerenika za otpad, koji izvršava obveze u slučaju spriječenosti povjerenika za otpad
Članak 2.
Povjerenik za otpad je dužan:
- Nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba (dalje u tekstu: pravna osoba) o utvrđenim nedostacima,
- Organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način
- Savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču pravne osobe.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja o objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci.

Predsjednik suda:
mr.sc. Domagoj Vučkov