Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični i izvanparnični odjel
Obiteljski odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti suda
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 95- namještenik- dostavljač - određeno
Oglas 96 - adm.referent - zapisničar - neodređeno
Oglas 97 - namještenik - čistačica - određeno
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-2
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Dokumenti
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Javna nabava

 

Pravilnik o nabave robe,radova i usluga


2015. godina

1.dio

2.dio

 

 

2017 godina

 

 


 

Registar Ugovora

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

 

 


 

 

Plan nabave

 

2019. godina 

 

Plan nabave za 2019.

 

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

 

Plan nabave za 2019. - I. izmjena

 

 

 


 

 

Plan nabave

 

2020. godina

 

Plan nabave za 2020.

 

Plan nabave za 2020. - I. izmjena

 

 

 


 

 Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

 

 Izjava o nepostojanju sukoba interesa čelnika tijela

  

 


 

 

 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

 

 

 


 

 

Općinski sud u Rijeci ustrojio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Registar ugovora sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Registru se može pristupiti preko funkcije „Registar ugovora“ na web
stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave upisom naziva javnog naručitelja u odgovarajuće polje tražilice pregleda objavljenih registara ugovora ili preko sljedeće poveznice

 

https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptRegistarUgovora.aspx

 

 

 


 

 

Arhiva