Postupak mirenja

Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu

Obrasci

Financijsko i materijalno poslovanje

Arhiva

Podrška žrtvama i svjedocima

O Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima

Na Županijskom sudu u Rijeci 3. siječnja 2011. godine započeo je s radom

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima kao rezultat zajedničkog projekta

Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

U Odjelu su zaposlene voditeljica Odjela, Mladena Faltin i stručna suradnica,

Daria Dušević. Osim djelatnica, podršku žrtvama i svjedocima pružaju i volonteri.

Podrška se pruža pri Županijskom i Općinskom sudu u Rijeci

te pri Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu.

Zadaće Odjela su:
I. Osiguravanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i članovima obitelji
II. Pružanje emotivne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon postupka
III. Standardizacija postupanja sa žrtvama i svjedocima
IV. Odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji će pružati podršku

Važno je istaknuti kako djelatnice i volonteri ne daju pravne savjete, ne provode psihološko

savjetovanje ili psihoterapiju. Također, ne razgovaraju o sadržaju iskaza, a sva saznanja do kojih u svom radu dođu strogo su povjerljiva.

Podrška se pruža žrtvama i svjedocima, kao i članovima njihovih obitelji prije dolaska na sud, tijekom i nakon postupka. Već od trenutka primanja sudskog poziva stranke se mogu obratiti djelatnicama Odjela putem telefona ili osobno. Po njihovu dolasku, djelatnice Odjela/ volonteri dočekat će ih na ulazu i smjestiti u čekaonicu gdje će im u opuštenoj atmosferi dati odgovore na sva pitanja vezana uz osnove sudskog postupka te objasniti što mogu očekivati u sudnici. U slučaju da svjedok ili žrtva izrazi potrebu, djelatnik/ volonter može u sudnici biti u njihovoj pratnji. Također, djelatnice Odjela/ volonteri po potrebi će informirati žrtve/ svjedoke gdje se mogu obratiti za stručnu pomoć - psihološko savjetovanje, besplatnu pravnu pomoć i slično.

Za podršku, volontiranje i/ ili dodatne informacije obratite se na:


Županijski sud u Rijeci,
Žrtava fašizma 7
51000 Rijeka
Soba 18/II

Telefon: 051/ 355-645

Telefaks: 051/425-240

e-mail: podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

 

Obrazac za prijavu volentera!

www.pravosudje.hr

 

 


 

 

Obavijest o novčanoj naknadi za žrtve kaznenih djela

 

 


 

 

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima