Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični i izvanparnični odjel
Obiteljski odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti suda
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji/Oglasi za zapošljavanje
Oglas 95- namještenik- dostavljač - određeno
Oglas 96 - adm.referent - zapisničar - neodređeno
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-2
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Dokumenti
Zemljišne knjige

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima

                                      ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

 


Na Županijskom sudu u Rijeci 3. siječnja 2011. godine započeo je s radom
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima kao rezultat zajedničkog projekta
Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).
U Odjelu su zaposlene voditeljica Odjela, Mladena Faltin i stručna suradnica,
Daria Dušević. Osim djelatnica, podršku žrtvama i svjedocima pružaju i volonteri.
Podrška se pruža pri Županijskom, Općinskom i Prekršajnom sudu u Rijeci
te pri Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu.

Zadaće Odjela su:
I. Osiguravanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i članovima obitelji
II. Pružanje emotivne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon postupka
III. Standardizacija postupanja sa žrtvama i svjedocima
IV. Odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji će pružati podršku

Važno je istaknuti kako djelatnice i volonteri ne daju pravne savjete, ne provode psihološko
savjetovanje ili psihoterapiju. Također, ne razgovaraju o sadržaju iskaza, a sva saznanja do kojih u svom radu dođu strogo su povjerljiva.

Podrška se pruža žrtvama i svjedocima, kao i članovima njihovih obitelji prije dolaska na sud, tijekom i nakon postupka. Već od trenutka primanja sudskog poziva stranke se mogu obratiti djelatnicama Odjela putem telefona ili osobno. Po njihovu dolasku, djelatnice Odjela/ volonteri dočekat će ih na ulazu i smjestiti u čekaonicu gdje će im u opuštenoj atmosferi dati odgovore na sva pitanja vezana uz osnove sudskog postupka te objasniti što mogu očekivati u sudnici. U slučaju da svjedok ili žrtva izrazi potrebu, djelatnik/ volonter može u sudnici biti u njihovoj pratnji. Također, djelatnice Odjela/ volonteri po potrebi će informirati žrtve/ svjedoke gdje se mogu obratiti za stručnu pomoć - psihološko savjetovanje, besplatnu pravnu pomoć i slično.

Za podršku, volontiranje i/ ili dodatne informacije obratite se na:

Županijski sud u Rijeci,
Žrtava fašizma 7
51 000 Rijeka
Soba 18/II


Telefon: 051/355-645
Telefaks: 051/425-240
e-mail

 podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr


Obrazac za prijavu volontera!