Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje i proučavanje sudske prakse
Lista izmiritelja
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno - izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 62 - sud. savjetnik - sud. referent - neodređeno
Oglas 63 - adm.ref.-upisničar - adm.ref.-zapisničar - neodređeno
Oglas 64 - sud.savjetnik- određeno
Oglas 65 - admin.referent - upisničar - neodređeno
Oglas 66 - admin.referent - zapisničar- određeno
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Plan Nabave 2018
Plan nabave 2019
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu - Prekršajni sud u Rijeci
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje otpadom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sus.gosp.energijom
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Odjel za pružanje podrške svjedocima i žrtvama

 

 

 

ODJEL ZA PRUŽANJE PODRŠKE SVJEDOCIMA

I ŽRTVAMA

 

 

      Na Županijskom i Općinskomsudu u Rijeci 03. siječnja 2011. godine započeo je s radom Odjel za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama kao rezulta zajedničkog projektaMinistarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. U odjelu su zaposlene voditeljica Mladena Tadej i  asistentica Daria Bohaček. Osim djelatnica podršku svjedocima i žrtvama pružaju i volonteri Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

 

Zadaće odjela su:

 


I. Osiguravanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i članovima obitelji

II. Pružanje emotivne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon sudskog postupka

III. Standardizacija postupanja sa žrtvama i svjedocima

IV. Odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji će pružati podršku


      Važno je istaknuti kako djelatnice niti volonteri, ne daju pravne savjete, ne provode psihološko savjetovanje ili psihoterapiju. Također, ne razgovaraju o sadržaju iskaza, a sva saznanja do kojih u svom radu dođu strogo su povjerljiva. Podrška se pruža svjedocima i žrtvama, kao i članovima njihovih obitelji prije dolaska na sud, tijekom i nakon postupka. Već od trenutka primanja sudskog poziva stranke se mogu obratiti djelatnicama Odjela putem telefona ili osobno. Po njihovu dolasku na sud djelatnice Odjela/ volonteri dočekat će ih na ulazu i smjestiti u čekaonicu gdje će im u opuštenoj atmosferi dati odgovore na sva pitanja vezana uz osnove sudskog postupka te objasniti što mogu očekivati u sudnici. U slučaju da svjedok ili žrtva izrazi potrebu, djelatnik/ volonter može u sudnici biti u njihovoj pratnji. Također, djelatnice Odjela/ volonteri po potrebi će informirati stranke gdje se mogu obratiti za stručnu pomoć; psihološko savjetovanje, besplatnu pravnu pomoć i slično.

 

 


Za podršku i/ili dodatne informacije obratite se na:


Tel./fax: 051 355-645

Općinski sud u Rijeci

Žrtava fašizma br. 7

51 000 Rijeka

Soba br. 18/2.kat