Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Zahtjevi i obrasci

 

Uputa:

 


 

 

- Radno vrijeme za stranke radnim danom od 8-16 sati

- Zahtjeve ispuniti u 1 primjerku za svako uvjerenje


- Uvjerenja se izdaju fizičkim i pravnim osobama neovisno o mjestu njihova prebivališta odnosno sjedišta, da se protiv istih vodi ili ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti


- Zahtjeve pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe


- Sudska pristojba od 30,00 kn naplaćuje se u državnim biljezima, osim u slučajevima oslobođenja od plaćanja istih (u svrhu zaposlenja, ostvarivanja prava na dohodak za djecu, prava iz zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja, socijalnih prava i sl.) ili u slučaju ako je stranka zbog svog statusa oslobođena od plaćanja istih prema Zakonu o sudskim pristojbama


- Stranke podnose zahtjev osobnim dolaskom uz predočenje važeće osobne iskaznice ili druge osobe uz ovjerenu punomoć stranke za koju podižu uvjerenje


- Odvjetnici podnose zahtjeve uz odvjetničku punomoć i osobnu iskaznicu stranke ili ovjerenu presliku iste

 

-Željeni zahtjev - obrazac preuzmite na svoje računalo pritiskom na dokument te preuzeto ispunite čitko i uredno.