Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Lista izmiritelja Općinskog suda u Rijeci
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršna pisarnica
Izvanparnični pisarnica
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 23 - namještenik - čistačica - M.Lošinj
Oglas 24 - sud.savjetnik - neodređeno
Oglas 25 - admin.referent - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 26 - admin.referent - sud.zapisničar - određeno
Oglas 27- admin.referent - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 28 - admin.ref. - sud.upisničar
Oglas 29 - admin.referent - sud.zapisničar - određeno
Oglas 30 - sud.referent - zk - određeno
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama
Bilješka
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje otpadom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sus.gosp.energijom
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Kontakt

Općinski sud u Rijeci

Žrtava fašizma 7

51000 Rijeka

 

tel: +385 51 355 555
fax1: +385 51 213 110
fax2: +385 51 213 411

 

Sudska uprava: 051/355-618
Parnična pisarnica: 051/355-642
Kaznena pisarnica: 051/355-643
Ovršna pisarnica: 051/323-423
Izvanparnična pisarnica: 051/355-615

 

gdje se nalazimo