Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Lista izmiritelja Općinskog suda u Rijeci
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršna pisarnica
Izvanparnični pisarnica
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 4 - admin.referent - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 5 - sud.referent – zk - određeno vrijeme
Oglas 6 - tajnik suda - određeno
Oglas 7 - dostavljač - vozač - određeno
Oglas 8 - admin.referent - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 9 - admin.referent - sud.zapisničar - određeno
Oglas 10 - dostavljač - neodređeno
Oglas 11 - admin.referent - upisničar - određeno
Oglas 12 - rač.referent - samostalni knjigovođa - neodređeno
Oglas 13 - admin.referent - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 14 - dostavljač -vozač - određeno
Oglas 15 - informatički referent - neodređeno
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama
Bilješka
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Kontakt

Općinski sud u Rijeci

Žrtava fašizma 7

51000 Rijeka

 

tel: +385 51 355 555
fax1: +385 51 213 110
fax2: +385 51 213 411

 

Sudska uprava: 051/355-618
Parnična pisarnica: 051/355-642
Kaznena pisarnica: 051/355-643
Ovršna pisarnica: 051/323-423
Izvanparnična pisarnica: 051/355-615

 

gdje se nalazimo