Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršna pisarnica
Izvanparnični pisarnica
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 1 - admin.referent - zapisničar - neodređeno
Oglas 2 - viši stručni referent - neodređeno
Oglas 3 - zk referent - neodređeno
Oglas 4 - admin. referent - upisničar - neodređeno
Oglas 5 - admin.referent - zapisničar - određeno
Oglas 6 - admin.referent - zapisničar - određeno
Oglas 7 - admin.referent - zapisničar - određeno
Oglas 8 - admin. referent - upisničar - određeno
Oglas 9 - admin. referent - upisničar - neodređeno
Plan Prijma
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2013
Plan Nabave 2014
Plan Nabave 2015
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. p
Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Stalne službe
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Radno vrijeme
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Kontakt

Općinski sud u Rijeci

Žrtava fašizma 7

51000 Rijeka

 

tel: +385 51 355 555
fax1: +385 51 213 110
fax2: +385 51 213 411

 

Sudska uprava: 051/355-618
Parnična pisrnica: 051/355-642
Kaznena pisarnica: 051/355-643
Ovršna pisarnica: 051/323-423
Izvanparnična pisarnica: 051/355-615

 

gdje se nalazimo

 

 

 


  

 

 

Službenik za etiku:

Karolina Peloza

karolina.peloza@osop.pravosudje.hr