Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje i proučavanje sudske prakse
Lista izmiritelja
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno - izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 62 - sud. savjetnik - sud. referent - neodređeno
Oglas 63 - adm.ref.-upisničar - adm.ref.-zapisničar - neodređeno
Oglas 64 - sud.savjetnik- određeno
Oglas 65 - admin.referent - upisničar - neodređeno
Oglas 66 - admin.referent - zapisničar- određeno
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Plan Nabave 2018
Plan nabave 2019
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu - Prekršajni sud u Rijeci
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje otpadom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sus.gosp.energijom
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za sus.gosp.energijom

OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Broj: 18 Su-1221/2017-2
U Rijeci, 10. listopada 2017.

Na temelju čl. 31 st. 1 Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), a u svezi s čl. 21 st. 2 Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i čl. 5 st. 1 Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15 i 6/16), sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Vesna Katarinčić donosi


O D L U K U
O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE
ZA SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM


I / Državna službenica Mirela Prgić Ivošić imenuje se osobom odgovornom za sustavno gospodarenje energijom (SGE), te praćenje potrošnje energije i vode u Nacionalnom informacijskom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE) – računalnom aplikacijom za praćenje i analizu potrošnje energije i vode javnog sektora koju administrira Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

II / Navedena državna službenica dužna je jednom godišnje slati izvještaj o potrošnji energenata i vode putem računalne aplikacije za APN, koja joj treba biti instalirana.

III / Obvezuje se imenovana službenica da po dostavi joj ove odluke i instalaciji aplikacije za APN pošalje izvješće o potrošnje energenata i vode iz ISGE za 2016. godinu u roku 15 dana.

IV / Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te se ista objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči suda.


SUTKINJA OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKE UPRAVE
Vesna Katarinčić dipl. iur.D N A :
1. Mirela Prgić Ivošić
2. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
3. web stranice suda i oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci