Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom

OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Broj: 18 Su-1221/2017-2
U Rijeci, 10. listopada 2017.

Na temelju čl. 31 st. 1 Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), a u svezi s čl. 21 st. 2 Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i čl. 5 st. 1 Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15 i 6/16), sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Vesna Katarinčić donosi


O D L U K U
O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE
ZA SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM


I / Državna službenica Mirela Prgić Ivošić imenuje se osobom odgovornom za sustavno gospodarenje energijom (SGE), te praćenje potrošnje energije i vode u Nacionalnom informacijskom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE) – računalnom aplikacijom za praćenje i analizu potrošnje energije i vode javnog sektora koju administrira Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

II / Navedena državna službenica dužna je jednom godišnje slati izvještaj o potrošnji energenata i vode putem računalne aplikacije za APN, koja joj treba biti instalirana.

III / Obvezuje se imenovana službenica da po dostavi joj ove odluke i instalaciji aplikacije za APN pošalje izvješće o potrošnje energenata i vode iz ISGE za 2016. godinu u roku 15 dana.

IV / Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te se ista objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči suda.


SUTKINJA OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKE UPRAVE
Vesna Katarinčić dipl. iur.D N A :
1. Mirela Prgić Ivošić
2. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
3. web stranice suda i oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci