Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični i izvanparnični odjel
Obiteljski odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti suda
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 95- namještenik- dostavljač - određeno
Oglas 96 - adm.referent - zapisničar - neodređeno
Oglas 97 - namještenik - čistačica - određeno
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-2
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Dokumenti
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom

OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Broj: 18 Su-1221/2017-2
U Rijeci, 10. listopada 2017.

Na temelju čl. 31 st. 1 Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), a u svezi s čl. 21 st. 2 Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i čl. 5 st. 1 Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15 i 6/16), sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Vesna Katarinčić donosi


O D L U K U
O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE
ZA SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM


I / Državna službenica Mirela Prgić Ivošić imenuje se osobom odgovornom za sustavno gospodarenje energijom (SGE), te praćenje potrošnje energije i vode u Nacionalnom informacijskom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE) – računalnom aplikacijom za praćenje i analizu potrošnje energije i vode javnog sektora koju administrira Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

II / Navedena državna službenica dužna je jednom godišnje slati izvještaj o potrošnji energenata i vode putem računalne aplikacije za APN, koja joj treba biti instalirana.

III / Obvezuje se imenovana službenica da po dostavi joj ove odluke i instalaciji aplikacije za APN pošalje izvješće o potrošnje energenata i vode iz ISGE za 2016. godinu u roku 15 dana.

IV / Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te se ista objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči suda.


SUTKINJA OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKE UPRAVE
Vesna Katarinčić dipl. iur.D N A :
1. Mirela Prgić Ivošić
2. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
3. web stranice suda i oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci