Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični i izvanparnični odjel
Obiteljski odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti suda
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 95- namještenik- dostavljač - određeno
Oglas 96 - adm.referent - zapisničar - neodređeno
Oglas 97 - namještenik - čistačica - određeno
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-2
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Dokumenti
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Obavijest - odgoda ročišta

 

OBAVIJEST O ODGODI ROČIŠTA KOJA NISU HITNE NARAVI

 

Sve rasprave, ročišta, vanjska uredovanja sudskih ovršitelja, zakazane do dana 1.svibnja 2020. u predmetima koji nisu „hitne naravi“, odgađaju se za drugi termin, zbog eskalacije broja zaraženih osoba, izazvane korona virusom COVID -19 te u svezi s tim zaštite svih zaposlenika suda i stanaka.

Odluke o odgodi će se naknadno dostavljati strankama, ovisno o provedenoj organizaciji rada i u dogovoru sa sucima, savjetnicima i sudskim ovršiteljima.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te se odmah primjenjuje i dostavlja sucima, sudskim savjetnicima i sudskim ovršiteljima na postupanje.

 

 

ODLUKA (3 Su-481/2020-74) predsjednice Općinskog suda u Rijeci Vesne Katarinčić, od dana 23. ožujka 2020. godine

 

 

Obavijest - radno vrijeme

 

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU

 

Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID-19) te nužne primjene u radu svih propisanih mjera prevencije i nužne potrebe izbjegavanja kontakata većeg broja zaposlenika, u Općinskom sudu u Rijeci u sjedištu suda i na svim izdvojenom lokacijama u Rijeci , te stalnim službama u Delnicama, Malom Lošinju i Opatiji od 23. ožujka 2020. pa nadalje, dok za to bude postojala realna potreba uvodi se skraćeno radno vrijeme od 10 do 14 sati.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se primjenjivati od 23. ožujka 2020. ubuduće sve do opoziva, tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.

ODLUKA (3 Su-481/2020-72) predsjednice Općinskog suda u Rijeci Vesne Katarinčić, od dana 23. ožujka 2020. godine

 

Obavijest

 

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
RijekaOBAVIJEST


Obavještavaju se građani (stranke) da zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19) Općinski sud u Rijeci – na svim lokacijama u Rijeci te u stalnim službama u Delnicama, Malom Lošinju i Opatiji, neće primati stranke od 16. ožujka 2020. pa nadalje, dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka.

 


Građani (stranke) se upućuju da će se svi kontakti sa sudom odvijati isključivo putem e-maila i telefona, a prema kontaktima dostupnim na web stranicama suda ili javnom telefonskom imeniku.
Suci će procjenjivati u svakom pojedinom predmetu potrebu žurnog i neodgodivog postupanja i samostalno odlučivati o održavanju rasprava ili odgodi istih.Predsjednica suda:
Vesna Katarinčić dipl.iur.

 

 

 

ODLUKA (3 Su-481/2020) predsjednice Općinskog suda u Rijeci Vesne Katarinčić, od dana 13. ožujka 2020. godine

 

 

 

Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID) (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske: Klasa: 710-01/20-01/135 Ur. broj: 514-04-02/1-20-01, od dana 13. ožujka 2020. godine)

 

Naslovnica

Obavijest - Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji

 

OBAVIJEST

Dana 23.siječnja 2020. stupio je na snagu Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (NN 5/20, dalje: Pravilnik).

Članak 18. Pravilnika:
„(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za primjenu ovog Pravilnika na općinskim sudovima, županijskim sudovima, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske kada se za to ispune uvjeti.


(2) Do donošenja odluka iz stavka 1. ovoga članka vanjski korisnici nisu dužni podnositi podneske sudovima iz stavka 1. ovog članka u elektroničkom obliku u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona o parničnom postupku.

(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za izravno povezivanje sustava sa web servisom Sudskog registra, a kojom odlukom će biti definirano za koje pravne osobe će se dodjela prava pristupa sustavu, početak prava korištenja sustava i prestanak prava korištenja sustava vršiti temeljem podataka kojima raspolaže Sudski registar.

(4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (»Narodne novine«, broj 12/18.)“

Obavijest o donesenoj odluci iz čl. 18. Pravilnika bit će objavljena na web stranici Suda.

Predsjednica suda


Obavijest o preseljenju Izvanparnične pisarnice

 

Izvanparnična pisarnica s danom 3. veljače 2020. godine preseljena je na adresu Užarska 3, Rijeka (zgrada u kojoj je smješten Prekršajni odjel Općinskog suda u Rijeci). 
 
Novi telefonski broj pisarnice je:

051 358-121
 

Reorganizacija Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova

 

Poštovani posjetitelji,

 
Dana 1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova.

 
Osniva se Općinski sud u Crikvenici (spojen s Prekršajnim sudom) koji obuhvaća Stalnu službu u Krku, Rabu te sjedište suda u Crikvenici .

 
Općinski sud u Rijeci (spojen s prekršajnim sudom) obuhvaća Stalne službe u Delnicama, Malom Lošinju i Opatiji te sjedište suda u Rijeci.

 

Uvjerenje o nekažnjavanju
Poštovani,

od dana 19.6.2017. moguće je dobiti uvjerenje o nekažnjavanju preko aplikacije e-Građani.

Više informacija na:

e-Građani