Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Lista izmiritelja Općinskog suda u Rijeci
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršna pisarnica
Izvanparnični pisarnica
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 1 - sud.savjetnik - sud.referent - određeno
Oglas 2 - sudski referent – zk - neodređeno
Oglas 3 - sud.savjetnik - sud.referent - zk
Plan Prijma
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2015
Plan Nabave 2016
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. p
Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Stalne službe
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Radno vrijeme
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Dani otvorenih vrata - obavijest

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
Ured predsjednika

50 Su-1269/16
U Rijeci, 25. listopada 2016. godine.


Obavijest

Povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2016. godine manifestacija Dani otvorenih vrata će se na ovome sudu održati dana 27. listopada 2016. godine.Predsjednik suda:
mr. sc. Domagoj Vučkov


Dani otvorenih vrata

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
Ured predsjednika

50 Su-1269/16
U Rijeci, 24. listopada 2016. godine.
Povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa u sklopu manifestacije Dana otvorenih vrata pozivaju se zainteresirani građani da se u cilju upoznavanja s funkcioniranjem pravosudnog sustava kroz posjetu Općinskom sudu u Rijeci jave na adresu elektroničke pošte

.

daniotvorenihvrata@osri.pravosudje.hr


Dani otvorenih vrata organiziraju se u razdoblju 25. listopada 2016.g. do 3. studeni 2016.g., sukladno odazivu zainteresiranih te uzimajući u obzir kadrovske i prostorne mogućnosti ovoga suda.Predsjednik suda:
mr. sc. Domagoj Vučkov

Vijest

 Poštovani posjetitelji,

 

Od 1. travnja 2015. godine dosadašnji Općinski sudovi u Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju,Opatiji i Rabu  postaju stalne službe Općinskog suda u Rijeci. Njihovim stranicama možete pristupiti preko izbornika na desnoj strani

 

 

Naslovnica