Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Lista izmiritelja Općinskog suda u Rijeci
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršna pisarnica
Izvanparnični pisarnica
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 4 - admin.referent - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 5 - sud.referent – zk - određeno vrijeme
Oglas 6 - tajnik suda - određeno
Oglas 7 - dostavljač - vozač - određeno
Oglas 8 - admin.referent - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 9 - admin.referent - sud.zapisničar - određeno
Oglas 10 - dostavljač - neodređeno
Oglas 11 - admin.referent - upisničar - određeno
Oglas 12 - rač.referent - samostalni knjigovođa - neodređeno
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama
Bilješka
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Lokalni izbori 2017

 
Lokalni izbori 2017

 

Obavijest o izdavanju uvjerenja iz kaznenih evidencija za kandidate na lokalnim izborima za 2017. godinu

Zakonom o dopunama Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine" broj 121/16), koji je stupio na snagu 31. prosinca 2016., propisana je zapreka za sudjelovanje u izbornom procesu osobama koje su osuđivane za određena kaznena djela. Iz tih razloga uvodi se mogućnost traženja i izdavanja posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije, ne samo u sjedištima općinskih sudova, već i u stalnim službama te putem sustava e-Gradani.

Slijedom navedenog, osoba će moći za sebe u sjedištu Općinskog suda ili putem sustava e-Građani zatražiti izdavanje potvrde iz kaznene evidencije radi kandidiranja za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za gradonačelnika i Župana te njihovog zamjenika, kao i za zamjenika gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Zahtjev za izdavanjem potvrde mora sadržuvati ime i prezime osobe za koju se podaci traže, OIB, ime oca, datum i mjesto rođenja te potpis podnositelja zahtjeva. Podnosi se na obrascu koji ce biti propisan Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji.

Izdavanje potvrde moći će se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista i kandidatura.

Općinski sud bit će dužan bez odgode izvršiti provjeru podataka iz kaznene evidencije te ukoliko se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji izdati mu potvrdu.
Ako se osoba nalazi u kaznenoj evidenciji, Općinski sud, odnosno će na njezin zahtjev bez odgode zatražiti od Ministarstva pravosuđa izdavanje posebnog uvjerenja u svrhu propisanu člankom 13. stavkom 2. Zakona o lokalnim izborima.

Ministarstvo će izdati posebno uvjerenje bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva, te ga proslijediti Općinskom sudu radi predaje podnositelju zahtjeva. Ukoliko kandidat, koji se nalazi u kaznenoj evidenciji, ne pristaje na daljnju provjeru sud mu neće izdati potvrdu odnosno zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa.
Važno je naglasiti da na predstojećim lokalnim izborima jedna osoba može biti istovremeno kandidat za tri različite funkcije pa će sukladno tome na obrascima zahtjeva biti predviđeno polje gdje ce podnositelj zahtjeva navesti koliko primjeraka potvrde mu je potrebno.

Izdavanje potvrde i uvjerenja oslobođeno je plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.

 

 


Priopćenje državnog izbornog povjerenstva

 

Korisničke upute za e-Građani aplikaciju

 

Detaljne upute o izdavanju potvrde iz kaznene evidencije

 

Obrazac VII a - Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije

 

Obrazac punomoći

 

Neradne dane, u sjedištu suda, organizirana su dežurstva, Uvjerenja iz Kaznene evidencije za kandidate će se izdavati prema sljedećem rasporedu:


subota, 22. travnja i nedjelja, 23. travnja 2017.: od 09 do 14 sati
subota, 29. travnja i nedjelja, 30. travnja 2017.: od 09 do 14 sati
ponedjeljak, 01. svibnja 2017.: od 09 do 14 sati


srijeda, 03. svibnja 2017.: od 08 do 20 sati
četvrtak, 04. svibnja 2017.: od 08 do 24 sata


Vijest

 Poštovani posjetitelji,

 

Od 1. travnja 2015. godine dosadašnji Općinski sudovi u Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju,Opatiji i Rabu  postaju stalne službe Općinskog suda u Rijeci. Njihovim stranicama možete pristupiti preko izbornika na desnoj strani

 

 

Naslovnica