Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršna pisarnica
Izvanparnični pisarnica
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 1 - admin.referent - zapisničar - neodređeno
Oglas 2 - viši stručni referent - neodređeno
Oglas 3 - zk referent - neodređeno
Oglas 4 - admin. referent - upisničar - neodređeno
Oglas 5 - admin.referent - zapisničar - određeno
Oglas 6 - admin.referent - zapisničar - određeno
Oglas 7 - admin.referent - zapisničar - određeno
Oglas 8 - admin. referent - upisničar - određeno
Oglas 9 - admin. referent - upisničar - neodređeno
Plan Prijma
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2013
Plan Nabave 2014
Plan Nabave 2015
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. p
Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Stalne službe
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Radno vrijeme
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišnoknjižni odjel-ZIS-Stalne službe

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl. br. 7 Su-650/16
U Rijeci, 06. svibnja 2016. godine

OBAVIJEST

Ovim putem obavještavaju se stranke da će Općinski sud u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel, od dana 18. travnja 2016. g. prijeći na novu aplikaciju Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS aplikacija) ERICSSON Nikola Tesla d.d.

Sukladno uputama Ministarstva pravosuđa, te tehničkog dijela prelaska na navedenu aplikaciju, Zemljišnoknjižni odjel Čabar

- dana 12. svibnja 2016. godine (četvrtak) prestati će s radom u 12.00 sati
- dana 16. svibnja 2016. godine (ponedjeljak) neće primati stranke

Zemljišnoknjižni odjeli Opatija, Delnice i Mali Lošinj

- dana 13. svibnja 2016. godine (petak) prestati će s radom u 12.00 sati
- dana 16. svibnja 2016. godine (ponedjeljak) neće primati stranke

Dana 17. svibnja 2016. godine (utorak) zemljišnoknjižni odjeli Čabar, Opatija, Delnice i Mali Lošinj nastavit će s radom prema ranije utvrđenom radnom vremenu.

Nadalje, sukladno uputama Ministarstva pravosuđa, te tehničkog dijela prelaska na navedenu aplikaciju, Zemljišnoknjižni odjeli Novi Vinodolski i Senj

- dana 25. svibnja 2016. godine (srijeda) prestati će s radom u 12.00 sati
- dana 30. svibnja 2016. godine (ponedjeljak) neće primati stranke

Zemljišnoknjižni odjel Krk, Crikvenica i Rab

- dana 27. svibnja 2016. godine (petak) prestati će s radom u 12.00 sati
- dana 30. svibnja 2016. godine (ponedjeljak) neće primati stranke

Dana 31. svibnja 2016. godine (utorak) zemljišnoknjižni odjeli Novi Vinodolski, Senj, Krk, Crikvenica i Rab nastavit će s radom prema ranije utvrđenom radnom vremenu.

Umoljavamo za razumijevanje zbog novonastale situacije te pozivamo na suradnju kako bi prijelaz na novi sustav bio što brži i efikasniji.


PREDSJEDNIK SUDA: mr. sc. Domagoj VučkovDNA:
- Oglasna ploča suda
- Web stranice Općinskog suda u Rijeci
- Oglasne ploče stalnih službi
- Voditelju zk odjela Općinskog suda u Rijeci
- Županijski sud u Rijeci
- Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci
- Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci
- Hrvatska odvjetnička komora
- Hrvatska javnobilježnička komora
- Državna geodetska uprava

Vijest

 Poštovani posjetitelji,

 

Od 1. travnja 2015. godine dosadašnji Općinski sudovi u Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju,Opatiji i Rabu  postaju stalne službe Općinskog suda u Rijeci. Njihovim stranicama možete pristupiti preko izbornika na desnoj strani

 

 

Naslovnica