Pravilnik o pravu na pristup informacijama

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RABU
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 21-Su-58/11
U Rabu, 03. ožujka 2011.g.


Na temelju članka 109. Zakona o sudovima i članka 4. i 21. i 22. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 172/03), predsjednica Općinskog suda u Rabu donosi


PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti pod kojima se omogućava pravo na pristup informacijama i način ostvarivanja toga prava, ograničenja prava na pristup informacijama.

Informacija iz članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama o radu Općinskog suda u Rabu , uključujući podatke o aktivnostima objavljuju se u priopćenjima za javnost , a kao izvješća dostavljaju se nadležnim tijelima koja ih objavljuju na način dostupan javnosti.

Članak 2.

U Općinskom sudu u Rabu se ustrojava upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.


Članak 3.

Godišnjim rasporedom poslova određuje se glasnogovornik suda.

Glasnogovornik suda daje obavijesti o radu suda u skladu s Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 4.

O pojedinačnim zahtjevima za pristup informaciji odlučuje službenik za informiranje određen Godišnjim rasporedom poslova., u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Sudskom poslovniku i dr. posebnim propisima.

Članak 5.

Pravo javnih glasila za nazočnost na javnim raspravama Općinskog suda u Rabu uređeno je procesnim zakonima.

Članak 6.

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti i iz drugih razloga nabrojenih u članku 8. Zakona o zaštiti tajnosti podataka, temeljem odredbi Zakona o sudovima, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o parničnom postupku, Obiteljskog zakona, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o zaštiti tajnosti podataka, Zakona o zaštiti podataka, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Sudskog poslovnika i drugim posebnim zakonima i propisima.

Članak 7.

U dijelu prava na pristup informacijama koji nije uređen ovim Pravilnikom neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.


Članak 8.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se od dana donošenja.


PREDSJEDNICA SUDA

Laura Puljar-Matić