Kaznena ročišta

Vera Glasnović Gjoni
- Travanj

- Svibanj

- Lipanj

 


Tanja Skandel Monas
- Travanj

- Svibanj

- Lipanj


Dragana Kos Milevoj

Travanj

- Svibanj

- Lipanj 

 

Kristina Knežević Červar

- Travanj

- Svibanj

- Lipanj

 

Marina Duković

 //////////

 /////////

 ////////

 

Denis Hek

Travanj

- Svibanj

- Lipanj

 

Tanja Prenc-Kanis

- Travanj

- Svibanj

- Lipanj

 

Zemljišno knjižni odjel - PULA

O B A V I J E S T
S danom 3. listopada 2016. godine ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL OPĆINSKOG SUDA U PULI-POLA započinje s radom na novoj lokaciji u Puli, Rovinjska 2a - zgrada se nalazi na lokaciji između Društvenog centra Rojc i Arsenalske ulice ("Bulevar").
Od 3. listopada 2016. prijam stranaka Zemljišnoknjižnog odjela Pula više se neće obavljati u Kranjčevićevoj 8, već na novoj lokaciji – Pula, Rovinjska 2a.


ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL PULA
Pula, Rovinjska 2a

Voditeljica zemljišnoknjižnih odjela Pula, Rovinj, Labin, Poreč, Buje, Pazin, Buzet
Ester Barbančić


POZIVI PUTEM TELEFONA ZA INFORMACIJE
ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak od 08 do 16 
tel. 493-600

e-mail adresa zemljišnoknjižnog odjela
gruntovnica


ZEMLJIŠNO KNJIŽNA PISARNICA
Zaprimanje podnesaka za upis u zemljišne knjige
Redovno vrijeme zemljišno knjižne pisarnice je:

PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK i PETAK
od 08,00 do 11,00 sati
-------------------------------------------------------------------------------------

IZDAVANJE IZVADAKA, POTVRDA I UVIDI U ZEMLJIŠNU KNJIGU

FIZIČKE I PRAVNE OSOBE
AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA I GEODETI


• PONEDJELJAK i SRIJEDA od 08,00 do 11,00
• UTORAK, ČETVRTAK I PETAK od 08,00 do 10,00
IZDAVANJE IZVADAKA, POTVRDA I UVIDI U ZEMLJIŠNU KNJIGU
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO, ODVJETNICI I JAVNI BILJEŽNICI
• PONEDJELJAK i SRIJEDA od 12,00 do 13,30

• UTORAK, ČETVRTAK I PETAK od 10,00 do 11,00
________________________________________


Primjerak zamolbe za izdavanje zemljišno knjižnog izvatka možete skinuti ovdje:

(*.doc)

Nakon što ispunite zamolbu istu možete poslati na e-mail adresu zemljišno knjižnog
odjela:

gruntovnica
       U Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Puli može se zatražiti izvadak iz
zemljišnih knjiga. 


   Temeljem čl. 43 st. 3. Zemljišno knjižnog poslovnika određeno je da “ako državni biljezi
ne budu doneseni ili budu doneseni u nedovoljnom iznosu, voditelj zemljišne knjige
obavijestit će stranku da se narudžbi može udovoljiti tek kad se predaju potrebni državni
biljezi”.

Odredbom Tar. br. 18 Zakona o sudskim pristojbama određeno je:

   Za izvatke iz zemljišnih knjiga, ako se izdaju na zahtjev
stranke, plaća se po poluarku pristojba od 20 kuna.
Za povijesne izvatke iz digitalne zemljišne knjige i za povijesne
izvatke iz Baze zemljišnih podataka, plaća se pristojba u iznosu od
30,00 kuna.

Za pisani ili usmeni zahtjev stranke kojim se traži izdavanje
izvatka i izvatka iz Baze zemljišnih podataka, ne plaća se
pristojba.
Za izvatke iz zemljišnih knjiga i za izvatke iz Baze zemljišnih
podataka koji se izdaju strankama radi ostvarivanja prava na
doplatak za djecu ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog,
invalidskog i mirovinskog osiguranja i socijalne pomoći, ne plaća
se pristojba prema ovom Tar. br.
Pristojba za izvadak iz zemljišne knjige i Baze zemljišnih
podataka lijepi se na izdanom izvatku.“

Članak 15.


Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:


1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,
2. Osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti u obavljanju tih ovlasti,
3. invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
4. supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu,
na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,

5. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju
odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
6. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
7. prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj
status,
8. korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje;
9. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih,
nestalih i zatočenih u obavIjanju humanitarne djelatnosti,
10. Strana država oslobođena je od plaćanja pristojbi, ako je to predviđeno međunarodnim
ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.
U slučaju sumnje o postojanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, sud će zatražiti objašnjenje
od Ministarstva pravosuđa.
Odredba stavka 1. točke 10. ovoga članka odnosi se na one humanitarne organizacije za
koje to odredi ministar nadležan za poslove socijalne srkbi.
Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno
posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.

 

                              Preslika zbirke isprava
                                               Tar. br. 18.a

   (1) Za ovjeru preslike isprava koje se nalaze u ručno vođenoj zbirci
isprava plaća se pristojba u iznosu od 20,00 kuna po poluarku
izvornika.
   (2) Za skenirane isprave koje se nalaze u zbirci isprava i izdavanje
ovjerenog ispisa plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna po
poluarku izvornika.


Napomena:
Pod poluarkom se podrazumijeva list papira od dvije strane
normalne uredske veličine. Započeti poluarak se računa kao cijeli
poluarak.

 

 

Primjerak naloga za plaćanje:

 

 


 Korisnički priručnik