Dani otvorenih vrata

 

 

 

 

 

 

Broj: 26 Su-819/2016-4
Pula-Pola, 27. listopad 2016. 

                                          O B A V I J E S T

Europski dan pravosuđa ustanovljen je 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije. Obilježavanje Europskog dana pravosuđa 2016. godine sudovi u Republici Hrvatskoj obilježit će manifestacijom "Dani otvorenih vrata". Svrha obilježavanja Europskog dana pravosuđa je približavanje pravosuđa građanima te upoznavanje s pravnim sustavom i radom sudova.

Povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2016. obavještavamo svu zainteresiranu javnost kako će u sklopu manifestacije "Dani otvorenih vrata" 

           Općinski sud u Puli-Pola u sjedištu suda u Puli, Kranjčevićeva 8, 
            biti otvoren za cjelokupnu javnost dana 3. studenog 2016.

"Dan otvorenih vrata" u Općinskom sudu u Puli-Pola odvijat će se u dvije grupe od kojih prva počinje u 10,30 sati, a druga u 12,30 sati uz sigurnosni pregled na ulazu zgrade.

Posjet uključuje razgledavanje suda i njegovih prostora, upoznavanje s organizacijom i djelokrugom rada Općinskog suda u Puli-Pola, kao i s pojedinostima vezanim za pojedine segmente radnih procesa, sve uz osiguranu stručnu pratnju.

Davanje pravnih savjeta ili odgovora na pitanja vezana uz stanje konkretnih predmeta nisu dio manifestacije.

Pozivaju se zainteresirani da svoj posjet najave najkasnije do 2. studenog 2016. u 14,00 sati na e-mail adresu suda predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr ili putem fax-a na broj 052/210-237 ili telefonom na broj 052/377-608 uz naznaku grupe za koju se prijavljuju.

Unaprijed se zahvaljujemo na odazivu i sudjelovanju u manifestaciji "Dani otvorenih vrata" u Općinskom sudu u Puli-Pola.

S poštovanjem 
                                                                        PREDSJEDNICA SUDA 
                                                                            mr.sc. Sonja Bulić

 

 

 

 

                                                              O B A V I J E S T

 
S danom 3. listopada 2016. godine ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL PULA započinje s radom na novoj lokaciji u Puli, Rovinjska 2a - zgrada se nalazi na lokaciji između Društvenog centra Rojc i Arsenalske ulice ("Bulevar").


Od 3. listopada 2016. prijam stranaka Zemljišnoknjižnog odjela Pula više se neće obavljati u Kranjčevićevoj 8, već na novoj lokaciji – Pula, Rovinjska 2a.

 

  

              Novi broj telefona ZK Odjela je: 052/493-600

 

                           RADNO VRIJEME ZA STRANKE

 

                                   ZEMLJIŠNO KNJIŽNA PISARNICA

                       Zaprimanje podnesaka za upis u zemljišne knjige


                        Redovno vrijeme zemljišno knjižne pisarnice je:

            PONEDJELJAK, UTORAK, SRJEDA, ČETVRTAK i PETAK 
                                                
                                                  
           PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK i PETAK
                                               od 08,00 do 11,00 sati

 

                        IZDAVANJE IZVADAKA, POTVRDA I UVIDI

                                            U ZEMLJIŠNU KNJIGU


                                         FIZIČKE I PRAVNE OSOBE
                AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA I GEODETI


                       PONEDJELJAK i SRIJEDA od 08,00 do 11,00

                   UTORAK, ČETVRTAK I PETAK od 08,00 do 10,00

 

 

IZDAVANJE IZVADAKA, POTVRDA I UVIDI U ZEMLJIŠNU KNJIGU