Općinski sud u Puli - Pola

 

 

 14.05.2020

Broj: Su-185/2020-155
Pula-Pola, 14. svibanj 2020.


Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2 Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.) i članka 5. stavak 1. i 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19), te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Broj: Su-IV 125/2020-2 od 13. ožujka 2020., preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, URBROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. pod nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), i preporuke Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: 011-02/20-01/76 URBROJ: 515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19, Preporuke i upute o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi i okviru postupovnog ublažavanja restrikcija vezanih za bolest COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 24. travnja 2020., predsjednik Općinskog suda u Puli-Pola, Roberto Uggeri donosi 


                                                O D L U K U


I U pozivu za ročište/raspravu svim će sudionicima biti naznačeno da su neposredno po ulasku u sudsku zgradu dužne dezinficirati ruke dezinficijensom, da će im biti izmjerena tjelesna temperatura, da pristup na ročište/raspravu neće biti dozvoljen osobama koje imaju temperaturu 37° Celzijusa ili više, kao i osobama koje nemaju zaštitnu masku i rukavice.

II Stranke su dužne nositi zaštitne maske čitavo vrijeme boravka u sudu. 


                                                                        PREDSJEDNIK SUDA 

                                                                             Roberto Uggeri,v.r.

 

 


29.04.2020

Broj: Su-185/2020-101
Pula-Pola, 29. travanj 2020.


Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2 Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.) i članka 5. stavak 1. i 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19), te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Broj: Su-IV 125/2020-2 od 13. ožujka 2020., preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, URBROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. pod nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), i preporuke Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: 011-02/20-01/76 URBROJ: 515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19, Preporuke i upute o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi i okviru postupovnog ublažavanja restrikcija vezanih za bolest COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 24. travnja 2020., predsjednik Općinskog suda u Puli-Pola, Roberto Uggeri donosi 


                                                O D L U K U


I Ovom odlukom određuje se rad suda u periodu od 4. svibnja 2020. pa nadalje.

II Sva ročišta zakazana u predmetima ovoga suda, tj. u sjedištu suda, u razdoblju od 4. do 8. svibnja 2020. neće se održati, osim u onim u kojima se zahtjeva nužnost, hitnost i neodgodivost postupanja (primjerice predmeti istražnog zatvora i dr.).

III Sva ročišta zakazana u predmetima ovoga suda pri Stalnoj službi u Rovinju-Rovigno u razdoblju od 4. do 8. svibnja će se održati.

IV Općinski sud u Puli-Pola nastavlja s održavanjem ročišta od 11. svibnja 2020. nadalje, rukovodeći se kriterijima:

- hitnosti predmeta,
- starosti predmeta,
- broju sudionika u predmetu.

V Ranije zakazana ročišta koja se trebaju održati od 11. svibnja 2020. nadalje, ne moraju se odgađati, ukoliko ih je moguće održati i provesti uz ograničenja propisana u narednim točkama izreke ove odluke.

VI U skladu s Odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske i preporuke i upute o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi i okviru postupovnog ublažavanja restrikcija vezanih za bolest COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 24. travnja 2020. koje se odnose na strogu mjeru socijalnog distanciranja u razmaku od najmanje 2 (dva) metra u svim smjerovima u zatvorenom prostoru, suci i sudski savjetnici u sjedištu suda i u Stalnoj službi u Rovinju-Rovigno mogu zakazivati i održavati ročišta prema rasporedu korištenja prostorija (sudnica) koji će biti dostavljen sucima i sudskim savjetnicima.

VII Uz poštovanje mjera zaštita zdravlja iz točke VI ove Odluke, te provjetravanja i dezinficiranja prostorija, uvažavanja mjera socijalnog distanciranja i ostalih preporuka epidemiološke službe, a radi ostvarivanja dostupnosti sudova u mjeri u kojoj je to moguće, nastavit će se poduzimanje radnji u sudskim predmetima na način da će se rasprave odvijati u sudnicama prema rasporedu korištenja prostorija koji će biti dostavljen sucima. Rasprave će se prvenstveno poduzimati, zbog ograničenosti prostorom i nemogućnosti ispunjenja epidemioloških mjera, u predmetima koji su po zakonu hitni, koji ne trpe odgodu, starim predmetima, predmetima u kojima su određeni rokovi suđenja u razumnom roku, kazneni i prekršajni predmeti koji su zakonski hitni i u kojima prijeti zastara kaznenog odnosno prekršajnog postupka, onih pred okončanjem, uz poštivanje epidemioloških mjera. Uz pridržavanje istih mjera i uvjeta moguće je održavanje uviđaja na licu mjesta, neovisno o suđenjima u zgradi suda.

VIII Uz ograničenja određena ovom Odlukom ročišta će se zakazivati i održavati prije svega u onim predmetima koji su zakonom definirani kao hitni, u starim predmetima, te u onima koji su pred okončanjem.

IX Svaki sudac ili sudski savjetnik može održati tijekom radnog dana ročišta u predmetima uz obavezni razmak od 15 minuta između dva ročišta, potreban za provjetravanje prostorije, dezinfekciju opreme i namještaja, te postizanje što većeg izbjegavanja kontakata između stranaka koje dolaze na ročišta.

X Zakazivanje i održavanje ročišta odnosno preciznu provedbu ove odluke pratit će i provjeravati predsjednici odjela te o uočenim nepravilnostima bez odgode obavijestiti predsjednika suda.

XI Svaku sudnicu potrebno je opskrbiti sredstvom za dezinficiranje namještaja i ostale uredske opreme te zaštitnim maskama i rukavicama za suca ili sudskog savjetnika i zapisničara. O nabavi i raspodjeli materijala dužni su voditi brigu djelatnici materijalno-financijskog poslovanja suda i ravnatelj sudske uprave.

XII Ukoliko će se na određena i planirana ročišta pozvati više od tri ili četiri osobe, takva će se ročišta moći zakazivati i održavati jedino u sudnici prema rasporedu i evidenciji korištenja iste prostorije, koje je potrebno unaprijed provjeriti u Uredu predsjednika suda.

XIII Raspored održavanja ročišta dostaviti će se na znanje čistačicama, kako bi se, uz redovno čišćenje i održavanje, dodatno dezinficirale sudnice koje su korištene toga dana.

XIV Strankama, punomoćnicima i zakonskim zastupnicima stranaka, kao i svim drugim sudionicima u postupku pozvanima na ročište (svjedoci, vještaci i dr.) neće biti dozvoljen ulazak u zgradu suda bez zaštitne maske te uz obavezno korištenje sredstva za dezinfekciju; te su svi sudionici sudskih postupaka za vrijeme boravka u zgradi suda i u sudnicama, dužni koristiti zaštitne maske i rukavice jer u protivnom se planirano ročište neće održati i neće dopustiti ulazak u zgradu suda.

XV Dežurni pravosudni policajac ili službenik dužan je utvrditi identitet osobe koja ulazi u zgradu suda te u aplikaciji covid.provjera@pravosudje.hr provjeriti je li osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenje od zaraze koronavirusom (COVID-19). Ukoliko je osobi izrečena bilo koja od ovih mjera, neće joj se dopustiti ulazak u zgradu suda.

XVI Ovom se odlukom sa danom 4. svibnja 2020. ukida raspored dežurstva sudaca, sudskih savjetnika i zapisničara.

XVII Za Stalnu službu u Rovinju-Rovigno će raspored održavanja ročišta i korištenja sudnica sastaviti voditelj stalne službe i dostaviti ga u Ured predsjednika suda.

XVIII Ova odluka neće se primjenjivati na predmete iz kaznene grane sudovanja koji uključuju donošenje odluke o istražnom zatvoru, te će se za održavanje i zakazivanje ročišta u navedenim predmetima napraviti posebna uputa odnosno raspored korištenja sudnica koji će se dostaviti sucima.

XIX Odluku o odgodi već zakazanih rasprava koji ne spadaju u navedene kategorije iz točke VII ili postoje opravdani razlozi o odgodi, suci će procjenjivati u svakom pojedinom slučaju i o tome obavijestiti stranke, e-mailom, telefonom, poštom.

XX Radno vrijeme suda za službenike i suce je uobičajeno, a raspored rada po prostorijama, za svrhu održavanja mjera socijalne distance i epidemioloških preporuka odredit će za službenike i namještenike ravnateljica sudske uprave, za suce i sudske savjetnike predsjednici odjela, za zemljišnoknjižne referente voditeljica zemljišnoknjižnog odjela, a za Stalnu službu u Rovinju-Rovigno voditeljica stalne službe.

XXI Dežurstva Prekršajnog odjela odvijat će se prema redovitom rasporedu.

XXII Komunikacija suda sa odvjetnicima, javnim bilježnicima, sudskim tumačima i sudskim vještacima će se odvijati putem e-Komunikacije, e-mailom, poštom i telefonom.

XXIII Ova Odluka stupa na snagu 29. travnja 2020. te će se primjenjivati do opoziva. 


                                                                                        PREDSJEDNIK SUDA 

                                                                                           Roberto Uggeri,v.r.

 


 

06.04.2020

 

Broj: Su-185/2020-67
Pula-Pola, 6. travanj 2020.


Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2 Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.) i članka 5. stavak 1. i 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19), te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Broj: Su-IV 125/2020-2 od 13. ožujka 2020., preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, URBROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. pod nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), i preporuke Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: 011-02/20-01/76 URBROJ: 515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19, predsjednik Općinskog suda u Puli-Pola, Roberto Uggeri dipl. iur., donosi


                                                     O D L U K U


I/ Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19), Općinski sud u Puli-Pola, u sjedištu suda (Kranjčevićeva 8, Pula) i na izdvojenim lokacijama suda u Puli-Pola (Ulica Sv. Teodora 2 – Prekršajni odjel, Rovinjska 2A - zemljišnoknjižni odjel) te Stalnoj službi u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 i na izdvojenoj lokaciji Prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A, radi prevencije prenošenja i suzbijanja proglašene epidemije, uvodi skraćeno radno vrijeme od 8,00 sati do 14,00 sati osim u odnosu na dežurstva iz kaznene i prekršajne grane sudovanja kada sud treba hitno postupiti onako kako je određeno odlukom ovog suda broj Su-185/2020-23 od 17. ožujka 2020. godine.

II/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se primjenjivati od 6. travnja 2020. ubuduće sve do opoziva, tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.                                                                                  PREDSJEDNIK SUDA 
                                                                                    Roberto Uggeri,v.r.

 


 

 

 

30.03.2020

Broj: Su-185/2020-59
Pula-Pola, 30. ožujka 2020.

Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2 Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19.), preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Broj: Su-IV 125/2020-2 od 13.ožujka 2020. te preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. pod nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), predsjednik Općinskog suda u Puli-Pola, Roberto Uggeri dipl.iur., donosi

                                               O D L U K U

I/ Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19), Općinski sud u Puli-Pola, u sjedištu suda (Kranjčevićeva 8, Pula) i na izdvojenim lokacijama suda u Puli-Pola (Ulica Sv. Teodora 2 – prekršajni odjel, Rovinjska 2A - zemljišnoknjižni odjel,) te stalnoj službi u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 i na izdvojenoj lokaciji prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A:

- sve rasprave, ročišta, vanjska uredovanja sudskih ovršitelja, zakazane od 1. travnja 2020. do 30. travnja 2020. u predmetima koji nisu "hitne naravi", odgađaju se zbog eskalacije broja zaraženih osoba, izazvane korona virusom COVID 19 i zaštite zaposlenika suda i stranaka;

- neće se primati stranke do 30. travnja 2020., osim u izuzetnim i hitnim slučajevima, kao što je odlukom određeno dan 16. ožujka 2020. pod posl. br. Su 185/20-16.

II/ Odluke o odgodi će se naknadno dostavljati strankama, ovisno o provedenoj organizaciji rada i u dogovoru sa sucima, savjetnicima i sudskim ovršiteljima.

III/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje odmah tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.

IV/ Odluka se dostavlja sucima, sudskim savjetnicima i zaposlenicima, te će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i stalne službe te na svim izdvojenim lokacijama suda te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.

                                                                                    PREDSJEDNIK SUDA 

                                                                                      Roberto Uggeri, v.r.

 

16.03.2020

Broj: Su-185/2020-16
Pula-Pola, 16. ožujka 2020.


Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2 Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19.), preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Broj: Su-IV 125/2020-2 od 13.ožujka 2020. te preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. pod nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), predsjednik Općinskog suda u Puli-Pola, Roberto Uggeri dipl.iur., donosi
                                                                 O D L U K U
I/ Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19), Općinski sud u Puli-Pola, u sjedištu suda (Kranjčevićeva 8, Pula) i na izdvojenim lokacijama suda u Puli-Pola (Ulica Sv. Teodora 2 – prekršajni odjel, Rovinjska 2A - zemljišnoknjižni odjel,) te stalnoj službi u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 i na izdvojenoj lokaciji prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A:
- neće primati stranke od 16. ožujka 2020. do 01. travnja, osim u izuzetnim slučajevima (npr. prijedlozi za upis u zemljišnoknjižnim postupcima, upis hipoteka ili fiducijarnog prijenosa vlasništva i sl.) koji će se posebno procijeniti.
- rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana
II/ Pozivaju se suci da u svakom pojedinom predmetu procijene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanog ročišta te da u slučaju odgode e-mailom, poštom ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.
III/ Dežurstva na prekršajnom odjelu odvijat će se bez promjena uz obavezno provođenje svih zaštitnih mjera i preporuka predostrožnosti.
IV/ Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda te se neće moći neposredno predavati u prijemno-otpremnoj pisarnici suda u sjedištu kao ni u stalnoj službi niti zk odjelima, osim u izuzetnim slučajevima.
V/ Sve informacije strankama će se davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).
VI/ Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) i nevođenju prekršajnog postupka, stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti: na porti suda u sjedištu suda na adresi Kranjčevićeva 8, Pula; na adresi prekršajnog odjela u Puli-Pola na adresi Ulica Sv. Teodora 2; na porti Stalne službe u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 te na izdvojenoj lokaciji prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja uvjerenja.
VII/ Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu („Apostille..) stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti: na porti suda u sjedištu suda na adresi Kranjčevićeva 8, Pula te na porti Stalne službe u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave.
VIII/ Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka sudu će se dostavljati isključivo putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakta te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.
IX/ Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e komunikacije ili poštom te se do daljnjega uskraćuje dostavljanje i preuzimanje svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama, osim u izuzetnim slučajevima (npr. hitni istražni kazneni predmeti i dr.).
X/ Sva komunikacija suda sa javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e mailom i poštom te telefonom.
XI/ U Odjeljku za materijalno financijsko poslovanje suda (računovodstvu) se neće primati stranke radi plaćanja pristojbi.
XII/ Sud će primati na zakazanim ročištima jedino stranke odnosno punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka i državne odvjetnike i to samo u hitnim postupcima (uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu).
XIII/ Ova odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.
XIV/ Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i stalne službe te na svim izdvojenim lokacijama suda te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.

PREDSJEDNIK SUDA
Roberto Uggeri,v.r.


  

14.01.2019.

 

Zakonom o područjima i sjedištima sudova koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 67/2018 od 25. srpnja 2018. godine, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine
započeo je s radom Općinski sud u Pazinu te su ranije Stalne službe ovog suda Buje, Poreč, Labin i Pazin postale sastavni dio Općinskog suda u Pazinu.

 

 

I/ Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19), Općinski sud u Puli-Pola, u sjedištu suda (Kranjčevićeva 8, Pula) i na izdvojenim lokacijama suda u Puli-Pola (Ulica Sv. Teodora 2 – prekršajni odjel, Rovinjska 2A - zemljišnoknjižni odjel,) te stalnoj službi u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 i na izdvojenoj lokaciji prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A:
- neće primati stranke od 16. ožujka 2020. do 01. travnja, osim u izuzetnim slučajevima (npr. prijedlozi za upis u zemljišnoknjižnim postupcima, upis hipoteka ili fiducijarnog prijenosa vlasništva i sl.) koji će se posebno procijeniti.
- rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana
II/ Pozivaju se suci da u svakom pojedinom predmetu procijene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanog ročišta te da u slučaju odgode e-mailom, poštom ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.
III/ Dežurstva na prekršajnom odjelu odvijat će se bez promjena uz obavezno provođenje svih zaštitnih mjera i preporuka predostrožnosti.
IV/ Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda te se neće moći neposredno predavati u prijemno-otpremnoj pisarnici suda u sjedištu kao ni u stalnoj službi niti zk odjelima, osim u izuzetnim slučajevima.
V/ Sve informacije strankama će se davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).
VI/ Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) i nevođenju prekršajnog postupka, stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti: na porti suda u sjedištu suda na adresi Kranjčevićeva 8, Pula; na adresi prekršajnog odjela u Puli-Pola na adresi Ulica Sv. Teodora 2; na porti Stalne službe u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 te na izdvojenoj lokaciji prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja uvjerenja.
VII/ Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu („Apostille..) stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti: na porti suda u sjedištu suda na adresi Kranjčevićeva 8, Pula te na porti Stalne službe u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave.
VIII/ Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka sudu će se dostavljati isključivo putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakta te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.
IX/ Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e komunikacije ili poštom te se do daljnjega uskraćuje dostavljanje i preuzimanje svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama, osim u izuzetnim slučajevima (npr. hitni istražni kazneni predmeti i dr.).
X/ Sva komunikacija suda sa javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e mailom i poštom te telefonom.
XI/ U Odjeljku za materijalno financijsko poslovanje suda (računovodstvu) se neće primati stranke radi plaćanja pristojbi.
XII/ Sud će primati na zakazanim ročištima jedino stranke odnosno punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka i državne odvjetnike i to samo u hitnim postupcima (uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu).
XIII/ Ova odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.
XIV/ Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i stalne službe te na svim izdvojenim lokacijama suda te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.

                                                                                                      PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                         Roberto Uggeri,v.r.