Općinski sud u Puli - Pola

 

 

 

30.03.2020

Broj: Su-185/2020-59
Pula-Pola, 30. ožujka 2020.

Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2 Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19.), preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Broj: Su-IV 125/2020-2 od 13.ožujka 2020. te preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. pod nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), predsjednik Općinskog suda u Puli-Pola, Roberto Uggeri dipl.iur., donosi

                                               O D L U K U

I/ Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19), Općinski sud u Puli-Pola, u sjedištu suda (Kranjčevićeva 8, Pula) i na izdvojenim lokacijama suda u Puli-Pola (Ulica Sv. Teodora 2 – prekršajni odjel, Rovinjska 2A - zemljišnoknjižni odjel,) te stalnoj službi u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 i na izdvojenoj lokaciji prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A:

- sve rasprave, ročišta, vanjska uredovanja sudskih ovršitelja, zakazane od 1. travnja 2020. do 30. travnja 2020. u predmetima koji nisu "hitne naravi", odgađaju se zbog eskalacije broja zaraženih osoba, izazvane korona virusom COVID 19 i zaštite zaposlenika suda i stranaka;

- neće se primati stranke do 30. travnja 2020., osim u izuzetnim i hitnim slučajevima, kao što je odlukom određeno dan 16. ožujka 2020. pod posl. br. Su 185/20-16.

II/ Odluke o odgodi će se naknadno dostavljati strankama, ovisno o provedenoj organizaciji rada i u dogovoru sa sucima, savjetnicima i sudskim ovršiteljima.

III/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje odmah tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.

IV/ Odluka se dostavlja sucima, sudskim savjetnicima i zaposlenicima, te će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i stalne službe te na svim izdvojenim lokacijama suda te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.

                                                                                    PREDSJEDNIK SUDA 

                                                                                      Roberto Uggeri, v.r.

 

16.03.2020

Broj: Su-185/2020-16
Pula-Pola, 16. ožujka 2020.


Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2 Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19.), preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Broj: Su-IV 125/2020-2 od 13.ožujka 2020. te preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. pod nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), predsjednik Općinskog suda u Puli-Pola, Roberto Uggeri dipl.iur., donosi
                                                                 O D L U K U
I/ Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19), Općinski sud u Puli-Pola, u sjedištu suda (Kranjčevićeva 8, Pula) i na izdvojenim lokacijama suda u Puli-Pola (Ulica Sv. Teodora 2 – prekršajni odjel, Rovinjska 2A - zemljišnoknjižni odjel,) te stalnoj službi u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 i na izdvojenoj lokaciji prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A:
- neće primati stranke od 16. ožujka 2020. do 01. travnja, osim u izuzetnim slučajevima (npr. prijedlozi za upis u zemljišnoknjižnim postupcima, upis hipoteka ili fiducijarnog prijenosa vlasništva i sl.) koji će se posebno procijeniti.
- rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana
II/ Pozivaju se suci da u svakom pojedinom predmetu procijene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanog ročišta te da u slučaju odgode e-mailom, poštom ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.
III/ Dežurstva na prekršajnom odjelu odvijat će se bez promjena uz obavezno provođenje svih zaštitnih mjera i preporuka predostrožnosti.
IV/ Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda te se neće moći neposredno predavati u prijemno-otpremnoj pisarnici suda u sjedištu kao ni u stalnoj službi niti zk odjelima, osim u izuzetnim slučajevima.
V/ Sve informacije strankama će se davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).
VI/ Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) i nevođenju prekršajnog postupka, stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti: na porti suda u sjedištu suda na adresi Kranjčevićeva 8, Pula; na adresi prekršajnog odjela u Puli-Pola na adresi Ulica Sv. Teodora 2; na porti Stalne službe u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 te na izdvojenoj lokaciji prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja uvjerenja.
VII/ Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu („Apostille..) stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti: na porti suda u sjedištu suda na adresi Kranjčevićeva 8, Pula te na porti Stalne službe u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave.
VIII/ Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka sudu će se dostavljati isključivo putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakta te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.
IX/ Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e komunikacije ili poštom te se do daljnjega uskraćuje dostavljanje i preuzimanje svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama, osim u izuzetnim slučajevima (npr. hitni istražni kazneni predmeti i dr.).
X/ Sva komunikacija suda sa javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e mailom i poštom te telefonom.
XI/ U Odjeljku za materijalno financijsko poslovanje suda (računovodstvu) se neće primati stranke radi plaćanja pristojbi.
XII/ Sud će primati na zakazanim ročištima jedino stranke odnosno punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka i državne odvjetnike i to samo u hitnim postupcima (uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu).
XIII/ Ova odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.
XIV/ Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i stalne službe te na svim izdvojenim lokacijama suda te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.

PREDSJEDNIK SUDA
Roberto Uggeri,v.r.


  

14.01.2019.

 

Zakonom o područjima i sjedištima sudova koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 67/2018 od 25. srpnja 2018. godine, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine
započeo je s radom Općinski sud u Pazinu te su ranije Stalne službe ovog suda Buje, Poreč, Labin i Pazin postale sastavni dio Općinskog suda u Pazinu.

 

 

I/ Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19), Općinski sud u Puli-Pola, u sjedištu suda (Kranjčevićeva 8, Pula) i na izdvojenim lokacijama suda u Puli-Pola (Ulica Sv. Teodora 2 – prekršajni odjel, Rovinjska 2A - zemljišnoknjižni odjel,) te stalnoj službi u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 i na izdvojenoj lokaciji prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A:
- neće primati stranke od 16. ožujka 2020. do 01. travnja, osim u izuzetnim slučajevima (npr. prijedlozi za upis u zemljišnoknjižnim postupcima, upis hipoteka ili fiducijarnog prijenosa vlasništva i sl.) koji će se posebno procijeniti.
- rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana
II/ Pozivaju se suci da u svakom pojedinom predmetu procijene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanog ročišta te da u slučaju odgode e-mailom, poštom ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.
III/ Dežurstva na prekršajnom odjelu odvijat će se bez promjena uz obavezno provođenje svih zaštitnih mjera i preporuka predostrožnosti.
IV/ Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda te se neće moći neposredno predavati u prijemno-otpremnoj pisarnici suda u sjedištu kao ni u stalnoj službi niti zk odjelima, osim u izuzetnim slučajevima.
V/ Sve informacije strankama će se davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).
VI/ Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) i nevođenju prekršajnog postupka, stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti: na porti suda u sjedištu suda na adresi Kranjčevićeva 8, Pula; na adresi prekršajnog odjela u Puli-Pola na adresi Ulica Sv. Teodora 2; na porti Stalne službe u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 te na izdvojenoj lokaciji prekršajnog odjela u Rovinju – Rovigno na adresi Istarska 3A sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja uvjerenja.
VII/ Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu („Apostille..) stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti: na porti suda u sjedištu suda na adresi Kranjčevićeva 8, Pula te na porti Stalne službe u Rovinju-Rovigno na adresi Obala Pino Budicin 4 sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave.
VIII/ Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka sudu će se dostavljati isključivo putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakta te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.
IX/ Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e komunikacije ili poštom te se do daljnjega uskraćuje dostavljanje i preuzimanje svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama, osim u izuzetnim slučajevima (npr. hitni istražni kazneni predmeti i dr.).
X/ Sva komunikacija suda sa javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e mailom i poštom te telefonom.
XI/ U Odjeljku za materijalno financijsko poslovanje suda (računovodstvu) se neće primati stranke radi plaćanja pristojbi.
XII/ Sud će primati na zakazanim ročištima jedino stranke odnosno punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka i državne odvjetnike i to samo u hitnim postupcima (uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu).
XIII/ Ova odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.
XIV/ Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i stalne službe te na svim izdvojenim lokacijama suda te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.

                                                                                                      PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                         Roberto Uggeri,v.r.