Zemljišna knjiga-potrebne isprave

 

Popis isprava potrebnih za upis u zemljišnu knjigu:

Kupoprodaja

1. Prijedlog

2. Ugovor o kupoprodaji

3. Doklaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)

4. Pristojba od 250,00 kuna (po tbr. 15 i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)Darovanje

1. Prijedlog

2. Ugovor o darovanju

3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)

4. Pristojba od 250,00 kuna (po tbr. 15 i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)Fiducijarno osiguranje tražbine

1. Prijedlog

2. Ugovor ili sporazum potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika

3. Pristojba se ne plaća po tbr. 15 točka 7 Napomene i po tbr. 16 točka 15 Napomene Tarife Zakona o sudskim pristojbamaHipoteka

1. Prijedlog

2. Ugovor o kreditu na kojem je ovjeren potpis založnog dužnika / vlasnika nekretnine ili potvrđeni (solemnizirani) ugovor o kreditu

3. Pristojba od 250,00 kn ako je uz prijedlog priložen ugovor o kreditu koji nije solemniziran (po tbr. 15 i 16. Tarife Zakona o sudskim pristojbama), ako je ugovor solemniziran ne plaća se pristojba po tbr. 15 točka 7. Napomene i po tbr. 16. točka 15. Napomene Tarife Zakona o sudskim pristojbama


Zamjena nekretnina

1. Prijedlog za upis

2. Ugovor o zamjeni nekretnina

3. Pristojba od 50,00 kuna (po tbr. 15. Tarife Zakona o sudskim pristojbama, po tbr. 16 tarife točka 5. Napomene ne plaća se pristojba od 200,00 kuna)Dioba ili razvrgnuće suvlasništva

1. Prijedlog za upis

2. Ugovor o diobi ili ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina

3. Pristojba 50,00 kn (po tbr. 15. Tarife Zakona o sudskim pristojbama, po tbr. 16 tarife točka 5. Napomene ne plaća se pristojba od 200,00 kuna)Upis posebnih dijelova -"etažiranje"

1. Prijedlog

2. Potvrda nadležnog tijela uprave (graditeljstva) da su posebni dijelovi samostalne uporabne cjeline

3. Ugovor o uspostavi etažnog vlasništva (ako se ugovor sklapa između više suvlasnika)

4. Očitovanje volje o uspostavi etažnog vlasništva (ako je jedna osoba vlasnik svih etažnih dijelova)

5. Pristojba od 50,00 kn ili 250,00 kn (ovisno o tome upisuje li se, prilikom upisa posebnih dijelova i pravo vlasništva onih osoba koje do tada nisu bile upisane u zemljišnu knjigu)Ostavina - rješenje o nasljeđivanju

1. Prijedlog

2. Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju

3. Pristojba od 50,00 kuna (po tbr. 15 Tarife Zakona o sudskim pristojbama)(Rješenja o nasljeđivanju sudovi i javni bilježnici koji su proveli ostavinski postupak dužni su dostaviti sudu po službenoj dužnosti. U tom slučaju pristojba se ne plaća).