MIRENJE
MIRENJE
Ako vodite spor na Općinskom sudu u Opatiji pokušajte mirenje koje je
povjerljivo, neformalno, dobrovoljno, brže, jeftinije -Pogledajte Zakon o mirenju
Što je mirenje (medijacija)?
Mirenje je oblik posredovanja u kojem stranke rješavaju vlastite sporove pod vodstvom i uz pomoć neovisne treće strane - izmiritelja (medijatora), tijekom kojeg se traži rješenje u najboljem interesu stranaka.
Mirenje (medijacija) pred sudom je:
- dobrovoljan, neformalan, povjerljiv, brz i besplatan postupak
- u mirenju iznose se na vidjelo svi detalji spora, a ne samo njihova pravna interpretacija,
- tijekom mirenja stranke zadržavaju kontrolu nad postupkom i mogu ga prekinuti
- tijekom mirenja umanjuje se mogućnost emocionalne frustracije stranaka,
- u mirenju se utvrđuju interesi stranaka, a ne njihovo pravo,
- postupak mirenja je brz i završava za samo nekoliko sati ,
- mirenje završava nagodbom koju stranke dobrovoljno izvršavaju,
- mirenjem se mogu riješiti svi sporovi pred sudom između istih stranaka
Uspješno mirenje (medijacija) završava se nagodbom čiji oblik i sadržaj određuju same stranke, a ona se, nakon što su se stranke dogovorile o njezinu sadržaju, sklapa pred sucem u formi sudskog zapisnika i izjednačena je sa sudskom nagodbom.
Kada se stranke mogu odlučiti na rješenje spora mirenjem (medijacijom)?
Stranke mogu odlučiti svoj spor, riješiti mirenjem (medijacijom) prije ili tijekom započetog parničnog postupka, pa čak i nakon njegovog dovršetka, ako žele svoje odnose urediti na drugačiji način od onog na koji su riješeni sudskom presudom.
Kako se pokreće postupak mirenja (medijacije)?
Postupak mirenja (medijacije) pokreće se na prijedlog jedne stranke, koji prihvati protivna stranka, zatim na zajednički prijedlog stranaka ili na prijedlog raspravnog suca, iznesen strankama tijekom parničnog postupka ako ga prihvate stranke.
Prednosti mirenja (medijacije) u odnosu na sudski parnični postupak
- sudski postupak je javan, a postupak mirenja tajan
- sudski postupak je strog i formalan, a postupak mirenja neformalan i elastičan, te se odvija u ugodnom ambijentu i ozračju,
- u sudskom postupku stranke sebe i suca uvjeravaju u svoj prani položaj na temelju zakona, a u postupku mirenja važni su interesi stranaka,
- u sudskom postupku sudac umjesto stranaka donosi odluku o njihovu sporu, a u postupku mirenja o vlastitom sporu odlučuju same stranke (vlastito rješenje spora),
- sudska odluka stvara pobjednika i gubitnika i često je njome nezadovoljna i stranka koja je uspjela sporu, a u postupku mirenja obje su stranke pobjednici jer su postigle nagodbu od obostranog interesa,
- uspjeh stranaka u parničnom postupku je neizvjestan, a nagodba u mirenju za stranke isključuje rizik moguće nepovoljne sudske odluke,
- sudskom presudom narušavaju se i onako poremećeni odnosi između stranaka u sporu, a nagodba u postupku mirenja sve sudionike čini zadovoljnima i omogućuje zadržavanje njihovih dobrih odnosa u budućnosti,
- sudski postupak je dugotrajan i skup, a postupak mirenja je iznimno brz i besplatan.