Suci i sudski savjetnici

 

SUCI:


Milena Ivančević

 

Vesna Katarinčić

 

Senka Kirša

 

Adriana Puž 


Renata Slavić

 

Lori Košak

 

Vesna Kišić

 

Tatjana Škorić Radaković

(privremeno upućena na rad na Europski sud pravde u Luxemburgu od 04. rujna 2018. godine do 13. kolovoza 2021. godine)

 

Denis Putić

 (privremeno upućen na rad u Županijski sud u Rijeci kao viši sudski savjetnik od 01. listopada 2018. do 01. listopada 2020. godine)

 

 

  

VIŠI SUDSKI SAVJETNICI-SPECIJALISTI:

Valerija Baričević Frković

 

Karolina Peloza

 

Ana Župić 
 
 
 

VIŠA SUDSKA SAVJETNICA:

 

Aleksandra Rezg Brown

  

 

SUDSKA SAVJETNICA:

 

Karolina Dragojević

 

Zlata Delić