RZ-262/18

Poslovni broj 85 RZ-262/2018-


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija

O G L A S
Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je po prijedlogu predlagateljice Anamarije Vidas iz Cresa, Melin I 5, OIB: 34036237506, zastupane po punomoćniku Damjanu Konestabo, odvjetniku iz Rijeke, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretninama upisanima u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba Mali Lošinj k. o. Cres, i to:
- k.č. 211/3 koja je u 3/5 dijela upisano kao društveno vlasništvo korisnik Općina Cres, u 2/20 upisana na Sintić Kocetu i 2/20 dijela na Negovetić Maria,
- k.č. 3176/3, 2457/3, 2458/3, 2458/6, 2544/8, 2544/10, 2544/11, 2544/12 koje su u 1/8 dijela upisane na Sintić Koncetu i 1/8 dijela na Negovetić Maria,
- k.č. 2458/5 koja je u 1/8 dijela upisana na Sintić Koncetu i 1/8 dijela na Negovetić Maria,
- k.č. 2578, 2583/2, 2598, 2611/3, 2831/4 koje su u ¼ dijela upisane na Sintić Koncetu i ¼ dijela na Negovetić Maria,
- k.č. 211/4 i zgr.964 koje su u ¼ i ¼ dijela upisane na Negovetić Maria.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagateljica predlaže da se na navedenim nekretnini, ispravi i provede upis prava vlasništva na njeno ime u cijelosti.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.
U Opatiji, 16. rujna 2019.
S u d a c:
Senka Kirša


Poslovni broj 85 RZ-262/2018-


DNA:
1. Narodne novine d.d. Zagreb uz dokaz o uplati i dopis
2. oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, SS Opatija i SS Mali Lošinj
3. Ured za katastar, Ispostava Mali Lošinj
4. oglasna ploča Grada Cresa
5. pun predlagateljice
6. Grad Cres
7. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
8. Web stranica ovog suda