Z-50333/18

Republika Hrvatska

Općinski sud u Rijeci

Stalna služba u Opatiji

Maršala Tita 4

51410 Opatija

 

 

Poslovni broj: Z-50333/2018-6

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

R J E Š E N J E

 

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Senki Kirša, kao sucu pojedincu, po nacrtu sudske savjetnice Ane Župić, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagateljice Lorene Turković iz Matulja, Zvoneća 47, OIB: 58482842368, koju zastupa punomoćnica Suzana Afrić Medić, odvjetnica iz Opatije, spram protustranaka 1. Veljka Rudana iz Lovrana, Liganj 76, OIB: 13193712223, 2. Sonje Valenčić iz Matulja, Pobri, Pobarska cesta 7, OIB: 31251441011, 3. Ljiljane Clataud iz Republike Italije, 10056 Olux, Soto la Rocca, OIB: 76904905022 i 4. Ivana Stanića od Ivana, Zvoneća, Škrapna 89, radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarske čestice upisane u zemljišnoknjižnim ulošcima broj 302 i 115 katastarske općine Zvoneća, 3. rujna 2019.

r i j e š i o   j e

           

I/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za katastarske čestice upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 302 katastarske općine Zvoneća  i to katastarske čestice broj:

 

-          1396 vinograd površine 921 m2

-          1434 livada površine 320 m2, 

 

i to na suvlasničkim udjelima Veljka Rudana iz Lovrana, Liganj 76, OIB: 13193712223 od 3/40 dijela, Sonje Valenčić iz Matulja, Pobri, Pobarska cesta 7, OIB: 31251441011  od 5/40 dijela i Ljiljane Clataud iz Republike Italije, 10056 Olux, Soto la Rocca, OIB: 76904905022 od 5/40 dijela.

 

II/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za katastarske čestice upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 115 katastarske općine Zvoneća i to katastarske čestice broj:

 

-          grč. 139/2 kuća stanovanja površine 25 m2

-          1253/1 oranica površine 183 m2,

-          1253/2 pašnjak površine 144 m2,

-          1264/1 pašnjak površine 165 m2,

-          1264/2 oranica površine 129 m2,

-          1275 pašnjak površine 543 m2,

-          1308/1 šuma površine 2011 m2,

-          1308/2 oranica površine 201 m2,

-          1424/1 vinograd površine 579 m2,

-          1424/2 šuma površine 3464 m2,

-          1433 livada površine 644 m2,

-          1469/1 pašnjak površine 1032 m2,

-          1469/2 oranica površine 187 m2,

-          1501/1 oranica površine 263 m2,

-          1501/2 pašnjak površine 97 m2,

-          1542 šuma površine 1748 m2,

-          1564 livada površine 1050 m2,

-          1569 oranica površine 288 m2,

-          1593 livada površine 83 m2,

-          1601/3 pašnjak površine 611 m2,

-          1615/2 livada površine 62 m2,

-          1860 oranica površine 90 m2,

-          1861 pašnjak površine 486 m2,

-          3464/1 oranica površine 169 m2,

-          3464/2 pašnjak površine 2446 m2,

-          3465/1 oranica površine 111 m2,

-          3465/2 oranica površine 317 m2,

-          3499 pašnjak površine 306 m2,

-          3500 pašnjak površine 597 m2,

-          3559 oranica površine  72 m2,

-          3560 pašnjak površine 345 m2,

-          3869 pašnjak površine 716  m2,

-          3870 oranica površine 180 m2,

-          3871 oranica površine 147 m2,

-          3914/1 livada površine 1183  m2,

-          3914/2 livada površine 86 m2,

-          3914/3 oranica površine 317 m2,

-          4009 oranica površine 277 m2,

 

i to na suvlasničkim udjelima Veljka Rudana iz Lovrana, Liganj 76, OIB: 13193712223 od 3/80 dijela (upisan kao Rudan Vojko p. Antona, Liganj 76), Sonje Valenčić iz Matulja, Pobri, Pobarska cesta 7, OIB: 31251441011  od 5/80 dijela i Ljiljane Clataud iz Republike Italije, 10056 Olux, Soto la Rocca, OIB: 76904905022 od 5/80 dijela.

 

III/ Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji objavljuje sljedeći

 

OGLAS

 

 U zemljišnoknjižnoj stvari predlagateljice Lorene Turković iz Matulja, Zvoneća 47, OIB: 58482842368, otvoren je i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za katastarske čestice upisane u zemljišnoknjižnim ulošcima broj 302 i 115 katastarske općine Zvoneća, pobliže označene u točkama I i II izreke ovog rješenja.

           

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagateljica predlaže da se u pogledu  katastarskih čestica upisanih u zemljišnoknjižnom ulošku broj 302 katastarske općine Zvoneće kao vlasništvo:  Veljka Rudana iz Lovrana, Liganj 76, OIB: 13193712223 od 3/40 dijela, Sonje Valenčić iz Matulja, Pobri, Pobarska cesta 7, OIB: 31251441011  od 5/40 dijela i Ljiljane Clataud iz Republike Italije, 10056 Olux, Soto la Rocca, OIB: 76904905022 od 5/40 dijela, te u pogledu  katastarskih čestica upisanih u zemljišnoknjižnom ulošku broj 115 katastarske općine Zvoneće kao vlasništvo:  Veljka Rudana iz Lovrana, Liganj 76, OIB: 13193712223 od 3/80 dijela (upisan kao Rudan Vojko p. Antona, Liganj 76), Sonje Valenčić iz Matulja, Pobri, Pobarska cesta 7, OIB: 31251441011  od 5/80 dijela i Ljiljane Clataud iz Republike Italije, 10056 Olux, Soto la Rocca, OIB: 76904905022 od 5/80 dijela, ispravi i provede upis prava vlasništva na njezino ime u 1/1 dijela.

 

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

 

Ako prijave i prigovori ne budu zaprimljeni, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuju na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

 

            IV/ Rok za podnošenje prigovora ili prijava teče od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči odnosno od 5. rujna 2019. te iznosi 30 (trideset) dana od dana objave na e-oglasnoj ploči, odnosno ističe 5. listopada 2019.

 

V/ Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarske čestice upisane u zemljišnoknjižnim ulošcima broj 302 i 115 katastarske općine Zvoneća, pobliže označene u točkama I i II izreke ovog rješenja, i to u zemljišnoknjižnom ulošku broj 302 na suvlasničkim udjelima Veljka Rudana iz Lovrana, Liganj 76, OIB: 13193712223 od 3/40 dijela, Sonje Valenčić iz Matulja, Pobri, Pobarska cesta 7, OIB: 31251441011  od 5/40 dijela i Ljiljane Clataud iz Republike Italije, 10056 Olux, Soto la Rocca, OIB: 76904905022 od 5/40 dijela, a u zemljišnoknjižnom ulošku broj 115 na suvlasničkim udjelima Veljka Rudana iz Lovrana, Liganj 76, OIB: 13193712223 od 3/80 dijela (upisan kao Rudan Vojko p. Antona, Liganj 76), Sonje Valenčić iz Matulja, Pobri, Pobarska cesta 7, OIB: 31251441011  od 5/80 dijela i Ljiljane Clataud iz Republike Italije, 10056 Olux, Soto la Rocca, OIB: 76904905022 od 5/80 dijela.

 

            VI/ Provedba ovog rješenja povjerava se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji.

 

VII/ Odbija se prijedlog predlagateljice radi pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarske čestice upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 115 katastarske općine Zvoneća i to katastarske čestice broj:

 

Pravosudna tijela RH
Opće informacije

Općinski sud u Rijeci

Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija

tel. (+385 51) 741-040

fax.(+385 51) 701-263

 

E-mail pisarnice:

 

pisarnicaOpatija@

osop.pravosudje.hr

 

Prekršajni odjel u Opatiji:
tel.(+385 51) 499-569

 

Zk odjel u Opatiji:
tel.(+385 51) 701-081
tel.(+385 51) 701-529
tel.(+385 51) 561-240
fax.(+385 51) 701-529

 

RADNO VRIJEME:

08:00-16:00

 

(od 1. srpnja do 31. kolovoza:

07:00 - 15:00)


svaki radni dan, puno radno vrijeme bez ograničenja

 

 

Općinski sud u Rijeci


Stalne službe:


Stalna služba u Delnicama


Stalna služba u Malom Lošinju