RZ-553/18


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaPoslovni broj 87 RZ-553/2018-22


O G L A S


Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagateljice Republike Hrvatske, zastupane po zastupniku na temelju zakona Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, radi postupka dopune dijela zemljišne knjige za k.o. Unije i to za:
- kč.br. 6024/1 obala površine 200052 m2 upisana u zk. ul. 1276 k.o. Unije
- kč.br. 6024/2 obala površine 107 m2 upisana u zk. ul. 1277 k.o. Unije
- kč.br. 6026/1 obala površine 5628 m2 upisana u zk. ul. 1278 k.o. Unije
- kč.br. 6026/2 obala površine 42 m2 upisana u zk. ul. 1279 k.o. Unije
- kč.br. 6027 more površine 7224 m2 upisana u zk. ul. 1280 k.o. Unije,
objavljuje da je dopunjeni dio zemljišne knjige za k.o. Unije otvoren dana 15. veljače 2019. godine Odlukom Općinskog suda u Rijeci, Ureda predsjednika broj: 13 Su-264/2019, a sve temeljem Odluke Ministarstva pravosuđa Klasa: 932-01/18-01/352, Urbroj: 514-05-03-01-01-18-02 od 18. srpnja 2018.
Uvid u dopunjenu zemljišnu knjigu za k.o. Unije moguće je ostvariti u prostorijama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju, u uredovno vrijeme zemljišnoknjižnog odjela.

Od dana otvaranja dopunjenog dijela zemljišne knjige za k.o. Unije samo upisi u nju proizvode, glede nekretnina, one pravne učinke radi stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

Glede dopunjene zemljišne knjige otvoren je postupak ispravljanja upisa u njoj (ispravni postupak) te se pozivaju sve osobe, koje imaju bilo kakvo pravo na navedenim nekretninama ili smatraju da bi to pravo trebalo upisati, izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da podnesu zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu, u roku za ispravak.

Rok za ispravak je 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama i ne može se produljiti niti je moguć povrat u prijašnje stanje. Istekom roka, upisi glede kojih nisu podnijete prijave i prigovori, smatraju se potpunim i istinitim i proizvode sve pravne učinke zemljišnoknjižnih upisa.

U Opatiji 12. kolovoza 2019.
S u d a c:

Senka Kirša

DNA:
1. Narodne novine d.d. Zagreb
2. Oglasna ploča suda
3. Ured za katastar, Ispostava Mali Lošinj
4. Oglasna ploča Grada Mali Lošinj
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci IP-DO-978/16