Z-5438/19REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
STALNA SLUŽBA U OPATIJI
Maršala Tita 4, OPATIJA

O G L A S


Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Miodraga Rubeše iz Kastva, Rubeši 108, OIB: 33546716999, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za nekretnine k.č. 696 i 697/1 upisane u zk. ul. 130 k.o. Rubeši.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu nekretnina k.č. 696 i 697/1 upisanih u zk. ul. 130 k.o. Rubeši kao vlasništvo Rubeša Franje pok. Antona u 1/1 dijela, ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u 1/1 dijela.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji 6. svibnja 2019.

S u d a c:

Senka Kirša

DNA:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Državna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Rijeka
4. Oglasna ploča Grada Rijeke
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Predlagatelju po punomoćniku