Z-26300/18

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija

O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji u zemljišnoknjižnom predmetu pod posl. br. RZ-399/2018 radi dopune dijela zemljišnih knjiga za k.o. Mali Lošinj i to kč. 7290 obala, Mala Draga od 12.862 m2, upisane u zk. ul. 7366 k.o. Mali Lošinj, objavljuje da je dopunjena zemljišna knjiga za k.o. Mali Lošinj otvorena dana 10. travnja 2019. godine na temelju odluke predsjednika zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci o otvaranju dopunjenog dijela zemljišne knjige .

Uvid u dopunjenu zemljišnu knjigu za k.o. Mali Lošinj moguće je ostvariti u prostorijama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba Mali Lošinj u uredovno vrijeme zk službe.

Od dana otvaranja dopunjenog dijela zemljišne knjige za k.o. Mali Lošinj samo upisi u nju proizvode, glede nekretnina, one pravne učinke radi stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

Glede dopunjene zemljišne knjige otvoren je ispravni postupak, te se pozivaju sve osobe, koje imaju bilo kakvo pravo na navedenim nekretninama ili smatraju da bi to pravo trebalo upisati, izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da podnesu zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu, u roku za ispravak.

Rok za ispravak je 30 dana od dana objave oglasa na e oglasnoj ploči i ne može se produljiti niti je moguć povrat u prijašnje stanje. Istekom roka, upisi glede kojih nisu podnijete prijave i prigovori, smatraju se potpunim i istinitim i proizvode sve pravne učinke zemljišnoknjižnih upisa.

U Opatiji, 30.srpnja 2019.godine

S u d a c:

Senka Kirša

D N A :
1. Predlagatelju ODO Rijeka, na Ip-DO-1716/17
2. E oglasna ploča
3. oglasna ploča suda
4. oglasna ploča Grada Malog Lošinja