RZ-106/2019

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
STALNA SLUŽBA U OPATIJI
Maršala Tita 4, OPATIJA
Posl.broj 85 RZ-106/2019-


O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja 1.Petera John Maret Huskinson, OIB: 06660609180, iz Republike Njemačke, 91056 Erlangen, Giesbeth weg 31 i 2. Margot Heidi Karin Maret Huskinson, OIB: 48081352950 iz Republike Njemačke, 91056 Erlangen, Giesbeth weg 31, oboje zastupani po punomoćnicima Adeli Budinić-Kušeta i Adrijani Antičević, iz Zajedničkog odvjetničkog ureda iz Malog Lošinja, pokrenut i otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretnini z.č.br. 895/3 i 895/4 k.o. Punta Križa.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelji predlažu da se provede upis prava služnosti prolaza u korist k.č. 895/3 k.o. Punta Križa, a na teret k.č. 895/4 k.o. Punta Križa.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis, da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.
U Opatiji, 6. lipnja 2019.
S u d a c:
Senka Kirša

DNA:
1. Narodne novine d.d. Zagreb
2. oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, SS Opatija i SS Mali Lošinj
3. Ured za katastar, Ispostava Mali Lošinj
4. oglasna ploča Grada Malog Lošinja
5. pun 1. i 2. Predlagateljice
6. Travaš Daniela
7. Travaš Dario
8. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
9. Web stranica ovog suda