Z-11296/2019, Z-13841/2019

Poslovni broj 85 Z-11296/2019
Z-13841/19

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija

O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja Ferruccia Morin iz USA, 36E Bayview Ave., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, OIB: 75351388335, zastupan po punomoćnicima Marku Kuvač i Maji Kuvač, odvjetnicima iz Rijeke, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretnini k.č. 343/1 zgr. upisana u zk.ul. 2682 k.o. Susak.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se na navedenoj nekretnini u k.o. susak, ispravi i provede upis prava vlasništva sa imena upisanog vlasnika na ime i u vlasništvo predlagatelja.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.
U Opatiji, 6. lipnja 2019.
S u d a c:
Adriana Puž

DNA:
1. oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba Opatija
2. oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju
3. Ured za katastar, Ispostava Mali Lošinj
4. oglasna ploča Grada Malog Lošinja
5. pun predlagatelja
6. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
7. Web stranica ovog suda
8. E-oglasna ploča
9. Pun Marije Derežić