RZ-376/18

Poslovni broj 85 RZ-376/2018

Republika Hrvatska

Općinski sud u Rijeci

Stalna služba u Opatiji

Maršala Tita 4

51410 Opatija

 

 

 

O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, OIB: 52634238587, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretnini upisanoj u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba Mali Lošinj, k.č. 678/2, zk.ul. 367 k.o. Punta Križa.

 

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se na predmetnoj nekretnini ispravi i provede upis prava vlasništva na njeno ime cijelosti, uz izbris društvenog vlasništva sa pravom korištenja Baričević Marije ž.Jakova rođ. Vidulić, Vidulić Jakomo-Romula pok.Antona, Vidulić Domenike ud.Ivana rođ.Vidulić, Vidulić Antonije ž.Michela, Vidulić Ivanke ud. Bože, Vidulić Antona pok. Bože i Vidulić Marije pok. Bože.

 

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji, 6. svibnja 2019.

   S u d a c:

                                                                                                                          Senka Kirša

 

 

 

DNA:

  1. Narodne novine d.d. Zagreb, uz dokaz o uplati
  2. oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, SS Opatija i SS Mali Lošinj
  3. Ured za katastar, Ispostava Mali Lošinj
  4. oglasna ploča Grada Malog Lošinja
  5. predlagatelju - ODO Rijeka na broj IP-DO-485/15
  6. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
  7. Web stranica ovog suda