RZ-393/18

Poslovni broj 85 RZ-393/2018

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaO G L A S
Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, OIB: 52634238587, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretnini upisanoj u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba Mali Lošinj, k.č. 765/5, zk.ul. 1753 k.o. Punta Križa.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se na predmetnoj nekretnini ispravi i provede upis prava vlasništva na njeno ime u cijelosti, uz izbris dosadašnjih upisanih vlasnika Badurina Line rođ. Lekić, Šanko Matee rođ. Lekić i Lekić Ivana.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.
U Opatiji, 6. svibnja 2019.
S u d a c:
Senka KiršaDNA:
1. Narodne novine d.d. Zagreb, uz dokaz o uplati
2. oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, SS Opatija i SS Mali Lošinj
3. Ured za katastar, Ispostava Mali Lošinj
4. oglasna ploča Grada Malog Lošinja
5. predlagatelju - ODO Rijeka na broj IP-DO-468/15
6. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
7. Web stranica ovog suda