RZ-419/18

Poslovni broj 85 RZ-419/2018

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


O G L A S


Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, OIB: 52634238587, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretninama upisanoj u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba Mali Lošinj, k.č. 695 i 696, zk.ul. 1594 k.o. Punta Križa.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se na predmetnim nekretnini ispravi i provede upis prava vlasništva na njeno ime na suvlasničkim udjelima 84/504 dijela Milobora Ana r. Holjevina, Mali Lošinj, 14/504 dijela Holjevina Anton pok. Ivana, 14/504 dijela Holjevina Catarina pok. Ivana, 12/504 dijela Holjevina Anton pok. Oktavia, 12/504 dijela Martinolić Maria rođ. Holjevina, 12/504 dijela Holjevina Otavio pok. Otavia, 12/504 dijela De'Merci Ana r.Holjevina, 12/504 Delmarcio Berta r. Holjevina, 14/504 dijela Poljanić Antonia pok. Ivana, 12/504 dijela Poljanić Antonijeta r. Holjevina, 1/42 dijela Impagliazzo Annamaria rođ. Poglianich, USA, Island Park, New York, 251 Morningside Av.OIB:39573458795, uz izbris prava suvlasništva tih upisanih suvlasnika.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.
U Opatiji, 6. svibnja 2019.
S u d a c:
Senka Kirša


DNA:
Narodne novine d.d. Zagreb, uz dokaz o uplati
oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, SS Opatija i SS Mali Lošinj
Ured za katastar, Ispostava Mali Lošinj
oglasna ploča Grada Malog Lošinja
predlagatelju - ODO Rijeka na broj IP-DO-469/15
Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
Web stranica ovog suda
Impagliazzo Annamaria, USA