RZ-418/18

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


O G L A S
Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, OIB: 52634238587, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretnini upisanoj u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba Mali Lošinj, k.č. 758, zk.ul. 329 k.o. Punta Križa.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se na predmetnoj nekretnini ispravi i provede upis prava vlasništva na njeno ime a sa suvlasničkog udjela ¼ dijela na kojem je upisano društveno vlasništvo sa pravo korištenja Cardulio Rosine pok. Josipa, SAD.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.
U Opatiji, 6. svibnja 2019.
S u d a c:
Senka Kirša

DNA:
1. Narodne novine d.d. Zagreb, uz dokaz o uplati
2. oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, SS Opatija i SS Mali Lošinj
3. Ured za katastar, Ispostava Mali Lošinj
4. oglasna ploča Grada Malog Lošinja
5. predlagatelju - ODO Rijeka na broj IP-DO-486/15
6. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
7. Web stranica ovog suda