Z-5760/19

Poslovni broj 76 Z-5760/2019


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


O G L A S


Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja 1. Miljenke Čargonja Grabar iz Podhuma, Podhum 101/2, OIB: 52357537736 i 2. Radovana Čargonje iz Zastenica, Zastenice 2, OIB: 51956367155, oboje zastupani po punomoćnici Željki Žugaj Studenac, odvjetnici iz Rijeke, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak u pogledu nekretnina k.č. 1485 oranica površine 33 čhv i k.č. 1480 oranica površine 31 čhv,obje upisane u z.k.ul 433 k.o. Grobnik, k.č. 1481 oranica površine 31 čhv upisana u z.k.ul. 1140 k.o. Grobnik, k.č. 1483 oranica površine 36 čhv upisana u z.k.ul. 714 k.o. Grobnik i k.č. 1484 oranica površine 31 čhv upisana u z.k.ul. 492 k.o. Grobnik.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelji predlažu da se u pogledu nekretnina k.č. 1485 oranica površine 33 čhv i k.č. 1480 oranica površine 31 čhv, obje upisane u z.k.ul 433 k.o. Grobnik, k.č. 1481 oranica površine 31 čhv upisana u z.k.ul. 1140 k.o. Grobnik, k.č. 1483 oranica površine 36 čhv upisana u z.k.ul. 714 k.o. Grobnik i k.č. 1484 oranica površine 31 čhv upisana u z.k.ul. 492 k.o. Grobnik, ispravi i provede upis prava vlasništva na njihovo ime, svakog u ½ dijela.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji,17. travnja 2019.

S u d a c:

Senka KiršaDna:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Rijeka
4. Oglasna ploča Općine Čavle, Čavle 206, Čavle
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Pun. predlagatelja