Z-5363/19

Poslovni broj 76 Z-5363/2019-5
RZ-214/2018


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Liburnijska 2, OIB: 90703189967, zastupan po punomoćnici Ani Mendrila Dobrović, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Stanić i partneri d.o.o. Rijeka spram protustranke Republika Hrvatska, zastupana po Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak u pogledu nekretnine k.č. 5281/1 u z.k.ul. 799 k.o. Lovran.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu nekretnine k.č. 5281/1 Rečina, livada od 58 m2, upisana u z.k.ul. 799 k.o. Lovran, ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u cijelosti.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji,17. travnja 2019.

S u d a c:

Senka Kirša v.r
Dna:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Rijeka
4. Oglasna ploča Općine Lovran, Lovran, M. Tita 41
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Pun. predlagatelja