Z-39638/18

Poslovni broj 76 Z-39638/2018
RZ-15/2019


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


O G L A S


Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagateljice Smiljane Mičetić iz Jelenja, Jelenje 159, OIB: 13992604983, zastupane po punomoćnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Marko Kuvač i Petar Banić iz Rijeke spram protustranaka: 1. Ivan Linić Nikolin, Jelenje, 2. Petrović Antun Martinov, Jelenje 13, 3. Rundić mldb. Ivan pok. Alberta, Podkilavac, 4. Rundić Kata pok. Ivana rođ. Maršanić, Podkilavac 87, 5. Rundić Anton pok. Julijane, Podkilavac, 6. Trdenić Evica rođ. Valić, Beograd, 7. Lilić Dragica rođ. Valić, Beograd, 8. Matejčić Viktor (stariji), Jelenje 65, 9. Radetić Darinka, Tiziano 16, Rijeka,10. Toretić Nada, Gorička 9, Rijeka, 10. Matejčić Berislav, Jelenje 65, 11. Matejčić Viktor (mlađi), Jelenje 65, 12. Matejčić Katica, Jelenje 65, 13. Šupak Jelka, Split, Staljingradska 8, 14. Rundić Terezina, pk. Pavla, Jelenje, 15. Rundić Stjepan, pok. Pavla, Ratulji 24, 16. Starac Jelena, ud. Bože, r. Rundić, Zamet, 17. Valić Roman, pk. Franje, Jelenje, 18. Vitro Katarina rođ. Valić, pok. Franje, Livorno, 19. Breggiato Nevenka rođ. Valić pok. Franja, Italija, 20. Čermelj Marija rođ. Valić, pok. Franje, Trst, 21. Antak Stanka rođ. Valić, pok. Franje, Deset strijeljanih 25/I, Rijeka, 22. Valić Josip, pok. Franje, Podhum 47, 23. Zoretić Mirko, Dražice, Jelenje 45, 24. Rundić Stjepan, pok. Pavla, Jelenje 36, 25. Matejčić Zdenka ud. Stjepana, Jelenje 60, 26. Juretić Božo, Ratulji 11, 27. Juretić Krešimir, Ratulje 11, 28. Buvač Franica, V. Bratonje 29, Rijeka, 29. Juretić Alenka, Ratulje 11, 30. Juretić Augustin, Lubarska 31, 31. Juretić Adolf, Ratulje 11, 32. Šojat Marija pok. Petra, Svilno 22, Rijeka, 33. Rundić Petar pok. Petra, Donje Jelene 34, 34. Juretić Cvjetko, Čavli, Podčudnić 98, OIB: 12256288302, 35. Valić Ljubica, Dražice, Sušička 21, OIB: 18009278814, 36. Juretić Milan, Čavle, Podčudnić 90, OIB: 38109076218, 37. Hlača Stanislava, Kastavska 13, Rijeka, OIB: 19900655505 i 38. Valić Emilija, Opatija, Put uz Dol 12, OIB: 79411922959, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak u pogledu nekretnine kčbr. 126 kuća br. 16 i dvorište upisana u z.k.ul. 52 k.o. Jelenje.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagateljica predlaže da se u pogledu nekretnine kčbr. 126 kuća br. 16 i dvorište upisana u z.k.ul. 52 k.o. Jelenje, ispravi i provede upis prava vlasništva na njezino ime, u cijelosti.

 


Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji,17. travnja 2019.

S u d a c:

Senka Kirša v.r.


Dna:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Rijeka
4. Oglasna ploča Općine Jelenje, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Pun. predlagatelja