Z-41912/18

Poslovni broj 76 Z-41912/2018-5


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagateljice Marije Tomasini, Tićarnica 13, Čavle, OIB: 07021107593, zastupane po punomoćnici Ani Vičević Gračanin, odvjetnici u Čavlima spram protustranaka: 1. Mavrinac Žvana Ivanova, Mavrinci kbr.33, 2. Mavrinac Franka ud. Ivana, Mavrinci 27 i 3. Šimić Marija ž. Dragutina, Šetalište XII divizije, Rijeka, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak u pogledu nekretnine k.č. 3159 sjenokoša površine 116 čhv, upisanoj u z.k.ul. 5076 k.o. Cernik-Čavle.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagateljica predlaže da se u pogledu nekretnine k.č. 3159 sjenokoša površine 116 čhv, upisanoj u z.k.ul. 5076 k.o. Cernik-Čavle, ispravi i provede upis prava vlasništva na njezino ime, u cijelosti.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji,17. travnja 2019.

S u d a c:

Senka Kirša v.r
Dna:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Rijeka
4. Oglasna ploča Općine Čavle, Čavle 206, Čavle
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Pun. predlagatelja