RZ-180/19

Poslovni broj 76 RZ-180/19-4
Z-1152/19Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija
O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Lordana Silića iz Čavle, Čavja 34, OIB: 19308067183, zastupanog po punomoćnici Mireli Miculinić, odvjetnici u Čavlima spram protustranke Žeželić Filipa Antunova iz Zagreba, Donji Prečec 16, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak na nekretnini k.č. 3270, sjenokoša površine 134 čhv, upisana u z.k.ul. 1586 k.o. Cernik-Čavle.
Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu nekretnine k.č. 3270, sjenokoša površine 134 čhv, upisana u z.k.ul. 1586 k.o. Cernik-Čavle, ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u cijelosti.
Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji 7. ožujka 2019.

S u d a c:

Senka Kirša v.r.

DNA:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Rijeka
4. Oglasna ploča Općine Čavle
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Pun. predalgatelja
Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer