Z-3166/19

Poslovni broj 76 Z-3166/2019-3
Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija
O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Ante Hrastine iz Križišća, Veli Dol, Veli Dol 17, OIB: 20669586774, zastupanog po punomoćnici Kseniji Grba, odvjetnici iz Rijeke spram protustranaka: 1. Bruketa mldb. Ivan Matov, Veliki Dol 31, 2. Bruketa mldb. Filip Matov, Veli dol 31, 3. Bruketa Branko, USA, 4. Bruketa Đurđa, USA, 5. Bruketa Alfred, USA, 6. Irine Urban iz Rijeke, Šetalište Vladimira Nazora 1, OIB: 97378247508,(u zemljišnim knjigama sa adresom Veli Dol, 27, Kraljevica), otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak na nekretnini k.č. 970 oranica površine 202 čhv, upisana u z.k.ul. 2184 k.o. Dol.
Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu nekretnine nekretnini k.č. 970 oranica površine 202 čhv, upisana u z.k.ul. 2184 k.o. Dol, ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u cijelosti.
Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.
U Opatiji 7. ožujka 2019.
S u d a c:

Senka Kirša v.r
Dna:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Rijeka
4. Oglasna ploča Grad Rijeka
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Pun. predlagatelja
Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer