Z-882/19

Poslovni broj 76 Z-882/2019-4


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


O G L A SOpćinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Helene Štimac iz Zagreba, Kamaufova 15, OIB: 94535162757, zastupana po punomoćnici Goranki Puhar, odvjetnici iz Delnica spram protustranaka: 1. Pleše Mio, 2. Pleše Anton, kbr. 276, 3. Pleše Gerga, kbr. 99, 4. Pleše Toma, Dorin, kbr. 26, 5. Pleše Mio, Dorin, kbr. 270, 6. Mihelčić Juraj, 7. Pleše Pavle, Delnice, 8. Pleše Pavle, Josipov, Delnice kbr. 60, 9. Pleše Josip, Matijin, Delnice kbr. 60, 10. Pleše Antona, mldb. Matijina, Delnice kbr. 60,11. Pleše Jakov, mldb. Nikolin, Delnice kbr. 60, 12. Pleše Anton mldb. Nikolin, Delnice kbr. 60, 13. Pleše Josip, Delnice kbr. 116, 14. Pleše Matija, Delnice kbr. 116, 15. Pleše Josip, Delnice, 16. Pleše Josip, Delnice, Supilova 235, 19. Pleše Jure, Delnice kbr. 48, 20. Tomac Ivan, Novi Sad, Boška Vrebala 8, 23. Tomac Jadranka, Delnice, I.G. Kovačića 24, 24. Tomac Robert, mldb. Delnice, I.G. Kovačića 24, 26. Tomac Snježana, pok. Vjekoslava, Delnice, S. Radića 1, 27. Cindrić Ivana, pok. Vjekoslava, Delnice, Prilaz Doli II br. 7, 28. Pleše Antonela, OIB: 89943498578, Viškovo, Marčelji, Melišća 2, 29. Žic Alojzije, Punat, Augusta Cesarca 44, 30. Tomac Zdravko, OIB: 52025298488, Delnice, Kneza Domagoja 4, 31. Tomac Igor, OIB: 44733270567, Delnice, Kneza Domagoja 4, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak na nekretnini k.č. 5450 pašnjak u pod štor, površine 36679 m2, upisana u z.k.ul. 317 k.o. Delnice I.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu nekretnine nekretnini k.č. 5450 pašnjak u pod štor, površine 36679 m2, upisana u z.k.ul. 317 k.o. Delnice I., ispravi i provede upis prava vlasništva na njeno ime u cijelosti.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji 7. ožujka 2019.
S u d a c:

Senka Kirša v.r.
Dna:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Delnice
4. Oglasna ploča Grad Delnice
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Pun. predlagatelja

Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer