Z-48918/18

 

Poslovni broj 76 Z-48918/18-4Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija
O G L A S


Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Ivana Malnara, iz Varaždina, Braće Radić 10/VI, OIB: 03126507803, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak na 25/50 dijela k.č. 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930 i 7931 u z.k.ul. 121 k.o. Divjake.
Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu 25/50 dijela nekretnina k.č. 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930 i 7931 u z.k.ul. 121 k.o. Divjake, ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u 25/50 dijela.
Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji 14. veljače 2019.

S u d a c:

Senka Kirša v.r.

DNA:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Delnice
4. Oglasna ploča Grada Delnice
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Predlagatelju
Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer