Z-50897/18

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
STALNA SLUŽBA U OPATIJI
Maršala Tita 4, OPATIJA


Poslovni broj 85 Z-50897/18O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je po prijedlogu predlagateljice Marije Ujčić iz Velog Brguda 107, OIB: 57338882820, zastupane po punomoćnici Inge Frlan Pucić, odvjetnici iz Opatije, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretnini k.č.br. 273 k.o. Brgud.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagateljica predlaže da se na navedenoj nekretnini ispravi i provedene upis prava vlasništva u njenu korist u 1/1 dijela umjesto dosadašnjem vlasnika Hervatin Elene.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.
U Opatiji, 4. veljače 2019.
S u d a c:
Senka Kirša


DNA:
1. oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba Opatija
2. Ured za katastar, Ispostava Opatija
3. oglasna ploča Grada Opatija
4. pun predlagateljice
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Web stranica ovog suda
7. E-oglasna ploča