Z-49543/18

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
STALNA SLUŽBA U OPATIJI
Maršala Tita 4, OPATIJA
Poslovni broj 86 Z-49543/18-


O G L A S
Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, Liburnijska 2, OIB: 90703189967, zastupani po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva Stanić i partneri d.o.o. Rijeka, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretnini k.č.br. 1600/1 k.o. Oprič.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se na navedenoj nekretnini ispravi i provedene upis prava služnosti u korist predlagatelja radi rekonstrukcije i održavanja transportnog vodovodnog cjevovoda sustava Učka u pojasu od jedan metar sa svake strane cjevovoda.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.
U Opatiji, 31. siječnja 2019.
S u d a c:
Senka Kirša

DNA:
1. oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba Opatija
2. Ured za katastar, Ispostava Opatija
3. oglasna ploča Grada Opatija
4. pun predlagatelja
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Web stranica ovog suda
7. E-oglasna ploča