RZ-30/2018

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


Poslovni broj: 86 RZ-30/2018-8
Z-1261/2018

O G L A S


Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja Davorina Skalamere iz Opatije, Ulica maršala Tita 186, OIB:87432331587, zastupan po punomoćniku Darijanu Hörtu, odvjetniku u Opatiji, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretninama grč.479 i k.č.br.3824, obje upisane u z.k.ul.480 k.o. Lovran, a vlasnici istih nekretnina u zemljišnim knjigama su Burini Dario, Terdis Ghersinich Emilia, Valcich Terdis Antonietta, Burini Lauro i Vičić Serđo.
Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se na nekretninama grč.479 i k.č.br.3824 k.o. Lovran, ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u cijelosti.
Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koji smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis, pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis, odnosno prigovore u roku od 30 (trideset) dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.
U Opatiji, 27. veljače 2018.

Sudac :
Vesna Katarinčić, dipl.iur.


DNA :
- Narodne novine d.d. Zagreb
- oglasna ploča Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji
- Ured za katastar, Ispostava Opatija
- oglasna ploča Grada Opatije
- pun.predlagatelja
- web stranica Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji
- Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb – web stranica