Zakon o pravu na pristup informacijama

 

 

 

http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/