Kupoprodaja, darovanje
KUPOPRODAJA
1.Prijedlog
2.Ugovor o kupoprodaji
3.Dokaz o državljanstvu stjecatelja (preslika domovnice, osobne iskaznice)
4. Pristojba 250,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

DAROVANJE
1.Prijedlog
2.Ugovor o darovanju
3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja (preslika domovnice, osobne iskaznice)
4. Pristojba 250,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe


DOBRO JE ZNATI!
Činjenica da ste sklopili ugovor o kupoprodaji ili darovanju i platili troškove ovjere potpisa i poreza na promet ne znači da ste time postali vlasnikom nekretnine. Vlasnik nekretnine postajete tek nakon upisa u zemljišnu knjigu!
Ako ste nekretninu kupili na kredit prvo morate upisati kredit – hipoteku. Tada je u zemljišnim knjigama još uknjižen prodavatelj kao vlasnik nekretnine. Nakon što bude upisana hipoteka, možete podnijeti prijedlog za upis (uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini. U tim slučajevima (jer isplata nije bila u cijelosti izvršena prilikom sklapanja ugovora) potrebno je da Vam prodavatelj izda tzv. tabularnu izjavu kojom potvrđuje da je isplata izvršena u cijelosti, te da dopušta uknjižbu prava vlasništva na vaše ime bez ikakvog njegovog daljeg pristanka i odobrenja. Na toj izjavi potpis prodavatelja mora biti ovjeren.
Kada otplatite kredit banka (vjerovnik) izdat će vam tzv. brisovno očitovanje (brisovnicu, izjavu za brisanje) na kojoj je izvršena ovjera potpisa za osobu koja je u ime banke ovlaštena potpisati tu ispravu. Nakon ovjere potpisa brisovno očitovanje treba predati zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda i prijedlogom zatražiti brisanje hipoteke.

FIDUCIJARNI PRIJENOS PRAVA VLASNIŠTVA
1. Prijedlog
2. Ugovor ili sporazum solemniziran od strane javnog bilježnika
OSTAVINA – RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU
Službeno – dostavom rješenja o nasljeđivanju uknjižba se vrši automatski.
Pravomoćna rješenja o nasljeđivanju sudovi i javni bilježnici pred kojima je proveden ostavinski postupak dužni su dostaviti sudu po službenoj dužnosti. U tom slučaju ne plaća se sudska pristojba.

U slučaju da stranka dostavlja osobno rješenje o nasljeđivanju:
1. Prijedlog
2. Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe