Brisanje zabilježbe spora, ...

BRISANJE PRAVA DOŽIVOTNOG UŽIVANJA (PLODOUŽIVANJA i SL.)
1. Prijedlog
2. Smrtni list za nositelja prava doživotnog uživanja. Međutim, ako se nositelj prava, bez obzira na način stjecanja, tog prava odrekne na valjani način, tada se prijedlogu prilaže isprava o odreknuću. Potpis nositelja prava mora biti ovjeren kod javnog bilježnika (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe


BRISANJE MALODOBNOSTI
1. Prijedlog
2. Rodni list (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe


BRISANJE ZABILJEŽBE SPORA
1. Prijedlog
2. Rješenje ili druga sudske odluka kojom se određuje brisanje zabilježbe spora
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe