Apostille

APOSTILLE

Sukladno odredbama Haške konvencije od 05. listopada 1961. godine, koju je Konvenciju potpisala i Republika Hrvatska, vrši ovjera potpisa i pečata na ispravi koja će se koristiti izvan Republike Hrvatske potvrdom „APOSTILLE“.

Ovjera potpisa i pečata na ispravi vrši se potvrdom „APOSTILLE“ na:
• ispravama koje je izdao službenik državnog tijela, uključujući i one koje je izdao upravitelj sudske pisarnice,
• administrativnim ispravama (diplomama, svjedodžbama, ispravama izdanim u matičnim uredima (kao što su izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice umrlih, potvrde o slobodnom bračnom stanju) i sl.),
• ispravama koje je izdao ili ovjerio javni bilježnik.

Za izdavanje potvrde „APOSTILLE“ u Republici Hrvatskoj ovlašteni su općinski sudovi za isprave koje su izdala tijela sa sjedištem na području nadležnosti tih sudova.

Na države koje nisu stranke Konvencije, primjenjuje se zakonski režim ovjere isprava za uporabu u inozemstvu sukladno Zakonu o legalizaciji isprava za upotrebu u inozemstvu.Isprava namijenjena za te države valjana je nakon što se mora obaviti postupak ovjere potpisa i pečata na općinskom sudu, te postupak pune legalizacije (nadovjere) kod Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Zakon o sudskim pristojbama (NN 26/03 – pročišćeni tekst) u Tar. br. 9. propisuje da se:

-  za ovjeru svakog potpisa ili rukoznaka plaća pristojba od 30,00 kuna
- za ovjeru potpisa ili pečata i štambilja na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava ili ostalih pravnih osoba, plaća pristojba od 50,00 kuna
- za ovjeru rukopisa od svakog poluarka rukopisa plaća pristojba od 50,00 kuna
- za ovjeru prijepisa od svakog poluarka prijepisa plaća pristojba od 50,00 kuna
- za ovjeru potpisa i pečata stalnog sudskog tumača ili stalnog sudskog vještaka na prijevodu ili vještačkom nalazu i mišljenju plaća pristojba od 60,00 kuna.

Radno vrijeme unutar kojeg se može podnijeti isprava na ovjeru:
Svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 sati.  (dnevni odmor od 11.30-12.00)
Ukoliko se isprava za ovjeru podnese unutar naznačenog vremena, biti će ovjerena isti radni dan, a ukoliko se podnese izvan naznačenog vremena biti će ovjerena sljedećeg radnog dana.