KAKO OBAVITI PROMJENU IMENA, NAZIVA,...

PROMJENA IMENA ILI PREZIMENA FIZIČKIH OSOBA
1. Prijedlog
2. Rodni list ili druga odgovarajuća isprava matičnog ureda (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

 
PROMJENA NAZIVA ILI ADRESE TVRTKE PRAVNIH OSOBA
1. Prijedlog
2. Povijesni izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda (izvornik ili ovjereni prijepis)
3. Pristojba 50,00 kuna

PROMJENA ADRESE STANOVANJA – PREBIVALIŠTA
1. Prijedlog
2. Uvjerenje o prebivalištu policijske postaje (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

Napomena: Iz uvjerenja mora biti vidljivo da se podnositelj zahtjeva odjavio s adrese koja je upisana u zemljišnu knjigu i prijavio na adresu čiji upis sada zahtijeva.

PROMJENA NAZIVA ULICA I KUĆNOG BROJA
Službeno, prijavnim listom i pravomoćnim rješenjem Ureda za katastar koji tu promjenu službeno dostavlja u zemljišnoknjižni odjel.


DOBRO JE ZNATI!
Važno je da podaci iz prijedloga za upis u zemljišnu knjigu i isprave odgovaraju upisu kakav je u zemljišnoj knjizi.
Ukoliko:
- je osoba koja je upisana u zemljišnu knjigu promijenila adresu stanovanja (ulica i kućni broj) potrebno je zatražiti ispravak prilaganjem potvrde o promjeni prebivališta te osobe
- se promijenilo ime ili prezime osobe upisane u zemljišnu knjigu, potrebno je zatražiti ispravak prilaganjem rodnog lista ili druge odgovarajuće isprave matičnog ureda iz koje se može zaključiti da je riječ o istovjetnoj osobi
- se promijenio naziv ulice ili kućni broj nekretnine upisane u zemljišnu knjigu, potrebno je zatražiti ispravak u nadležnom uredu za katastar
- je riječ o podacima pravne osobe, sve promjene (naziv tvrtke, adresa) vidljive iz povijesnog izvatka sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.