Suci

 Suci Općinskog suda u Makarskoj:

 • Jelenka Alemani
 • Veronika Aračić
 • Slavica Bašić
 • Marija Čosić
 • Antun Fagarazzi
 • Ankica Karoglan
 • Ante Knezović
 • Nevenka Kolovrat
 • Angela Koštro
 • Barbara Mendeš
 • Boro Misir
 • Zlata Rebić
 • Radoslav Roso
 • Vinko Sočo
 • Slavko Štrbac
 • Ante Topić
 • Dražen Ujević
 • Marijana Visković