Izbori za sudačka vijeća
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
IZBORNO POVJERENSTVO


   Split, 20. svibnja 2019. godine

Na temelju odredbe čl. 57. st. 3. i 4. u svezi odredbe čl. 56. st. 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) Izborno povjerenstvo u sastavu predsjednice Tee Budimlić te članova Ingrid Buzdovačić Fiorentini i Boška Jurčevića, nakon provedenih izbora dana 20. svibnja 2019. godine,

OBJAVLJUJE REZULTATE IZBORA

I. U Općinskom sudu u Splitu sudačku dužnost obnaša 88 sudaca, Općinskom prekršajnom sudu u Splitu 27 sudaca i Općinskom sudu u Makarskoj 18 sudaca, dakle ukupno 133 suca.

II. Na izbore je pristupilo 109 sudaca. Važećih glasačkih listića bilo je 107, nevažećih glasačkih listića 2, neupotrijebljenih listića 24.

III. Utvrđuje se redoslijed kandidata po broju glasova za članove Sudačkog vijeća Županijskog suda u Splitu iz reda sudaca Općinskog suda u Splitu, Općinskog prekršajnog sudu u Splitu i Općinskog suda u Makarskoj:

REDNI BROJ    PREZIME I IME    UKUPNO OSTVARENIH GLASOVA
1.    Rađa Anđelka, Općinski sud u Splitu    56
2.    Ponoš Julijana, Općinski sud u Splitu    56
3.    Franetović Marijo, Općinski sud u Splitu    49
4.    Puljić Joso, Općinski sud u Splitu    48
5.    Duvnjak Željko, Općinski prekršajni sud u Splitu    46
6.    Bilušić Ivana, Općinski sud u Splitu    40
7.    Ivanišević Zoran, Općinski sud u Splitu    36
8.    Kolovrat Nevenka, Općinski sud u Makarskoj    36
9.    Mendeš Barbara, Općinski sud u Makarskoj    36
10.    Lončar Jelena, Općinski sud u Splitu    34
11.    Koštro Angela, Općinski sud u Makarskoj    33
12.    Maretić Poljak Emila, Općinski prekršajni sud u Splitu    30
13.    Topić Ante, Općinski sud u Makarskoj    17
14.    Dujmović Vranješ Petra, Općinski prekršajni sud u Splitu    15
15.    Maravić Dražen, Općinski sud u Splitu    14
16.    Budimir Suzana, Općinski prekršajni sud u Splitu    13
17.    Fagarazzi Antun, Općinski sud u Makarskoj    7

 IV. Objavljuju se imena izabranih kandidata za članove Sudačkog vijeća Županijskog suda u Splitu iz reda sudaca područnih općinskih sudova:

    1. Anđelka Rađa, Općinski sud u Splitu
    2. Julijana Ponoš, Općinski sud u Splitu
    3. Marijo Franetović, Općinski sud u Splitu
    4. Željko Duvnjak, Općinski prekršajni sud u Splitu
    5. Nevenka Kolovrat, Općinski sud u Makarskoj
    6. Barbara Mendeš, Općinski sud u Splitu Makarskoj

V. Objavljuju se imena zamjenika izabranih kandidata za članove Sudačkog vijeća Županijskog suda u Splitu iz reda sudaca područnih općinskih sudova:

1.    Joso Puljić, Općinski sud u Splitu
2.    Ivana Bilušić, Općinski sud u Splitu
3.    Zoran Ivanišević, Općinski sud u Splitu
4.    Jelena Lončar, Općinski sud u Splitu
5.    Angela Koštro, Općinski sud u Makarskoj
6.    Emila Maretić Poljak, Općinski prekršajni sud u Splitu
7.    Ante Topić, Općinski sud u Makarskoj
8.    Petra Dujmović Vranješ, Općinski prekršajni sud u Splitu
9.    Dražen Maravić, Općinski sud u Splitu
10.  Suzana Budimir, Općinski prekršajni sud u Splitu
11.  Antun Fagarazzi, Općinski sud u Makarskoj

VI. Redoslijed izabranih kandidata za članove Sudačkog vijeća Županijskog suda u Splitu i njihovih  zamjenika koji su izabrani za članove Sudačkog vijeća Županijskog suda u Splitu, iz reda sudaca područnih općinskih sudova objavit će se na oglasnoj ploči Županijskog suda u Splitu, Općinskog suda u Splitu, Općinskog prekršajnog suda u Splitu i Općinskog suda u Makarskoj.

Predsjednik Izbornog povjerenstva:

Tea Budimlić

Članovi izbornog povjerenstva:

Ingrid Buzdovačić Fiorentini

Boško Jurčević

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv objavljenih rezultata glasovanja može se u roku od 3 dana od objavljivanja izjaviti prigovor Izbornom povjerenstvu.